Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont balkonów nieruchomości

Przedmiot:

Remont balkonów nieruchomości

Data zamieszczenia: 2020-05-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Śródmieście"
ul. Ofiar Oświęcimia 6
71-503 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 423 93 00 fax 91 423 93 16, tel. 501-780-644
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 5 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ŚRÓDMIEŚCIE"
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU BALKONÓW NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 23, 25, 27. ETAP I

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 23, 25, 27

Otwarcie ofert: VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7A, w dniu 10.06.2019 r. o godz.10°°.
Z uwagi na stan epidemiczny nie dopuszcza się udziału oferentów w otwarciu ofert. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani korespondencją e-mail.

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w wersji elektronicznej. Wnioski o wysłanie SIWZ drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail Spółdzielni: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl .

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, punkt informacyjnym, w terminie do 09.06.2020 r. do godziny 15°°

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin wykonania prac: ETAP I: 22.06.2020 - 31.10.2020.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów
Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art.70?,70?-70?.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki:
1. przynajmniej od 1,5 roku prowadzą działalność w branży, której przedmiot zamówienia dotyczy,
2. w ostatnim roku wykonali co najmniej dwie roboty o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia i wartości powyżej 200 000,00 zł,
3. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
4. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,
5. posiadają niezbędną wiedzę i dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia,
6. w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudniają co najmniej 5 pracowników w ramach umowy o pracę,
7. siedziba lub przedstawicielstwo Wykonawcy (minimum od 12 miesięcy) znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego,
8. wpłacą wadium w kwocie 5 000,00 zł.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. cena-waga - 70%
2. doświadczenie - waga - 10%
3. roboty dodatkowe - waga - 2%
X. OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania warunków przetargu, a w szczególności warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w dowolnym terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyny.
4. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- Anna Małyszka - tel. 501-780-644
- Andrzej Gajewski - tel. 607-519-168

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.