Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131
43-227 Miedźna
powiat: pszczyński
32 211 63 38
inwestycje@miedzna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Miedźna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja ul. Krótkiej w Górze"
Wójt Gminy Miedźna

zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej

dla zadania inwestycyjnego:

Remont ul. Krótkiej w Górze o długości 120 m w ramach zadania inwestycyjnego

,,Modernizacja ul. Krótkiej w Górze"

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiar robót.

2. Kosztorys inwestorski.

3. Projekt zagospodarowania na mapie zasadniczej lub ma mapie do celów projektowych.

4. Projekt uwzględniać w szczególności:

a) wykonanie podbudowy drogi,

b) nową nawierzchnię asfaltową wraz z zjazdami do posesji,

c) odwodnienie drogi przy pomocy studni chłonnych,

d) zabudowanie najazdowych krawężników po obu stronach jezdni.

5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

6. Uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego.

7. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie rozpoczęcie robót budowlanych, wynikających z ustawy Prawo Budowane.

Ofertę należy sporządzić na podstawie zakresu robót podanego przez Zleceniodawcę oraz oględzin w terenie.

2. ILOŚCIOWY ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

- Projekt budowlano - wykonawczy - 4 egzemplarzy

- Przedmiar robót - 2 egzemplarze

- Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze

- Pozostałe dokumenty, o ile wystąpią- 4egzemplarze

- Całość dokumentacji, o której mowa w punkcie 2 - również na nośniku informatycznym (płyta CD).

Składanie ofert:
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 05.06.2020 r. do godz. 1200.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania - 30.09.2020 r.

Wymagania:
4. FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej, lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miedzna.pl

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny za całość zadania.

4.3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.5. Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego ostaną odrzucone.

4.6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.

4.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

6. WARUNKI

Termin płatności 30 dni

7. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa - 100%.

7.2. W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną brutto, oferenci którzy złożyli tożsame oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Kontakt:
9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl osoby do kontaktów:

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Piotr Buchta

Inspektor Mariola Kaiser

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.