Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiału

Przedmiot:

Zakup materiału

Data zamieszczenia: 2020-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
ul. Energetyczna1
85-950 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. +48 667 370 520
Robert_Matyszewski@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/32574/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiału dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.
Nazwa postępowania:
Zakup materiału dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Opis zamówienia:
Zakup materiału dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy zgodnie z opisem zawartym w pkt 2.1.SIWZ.

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Dokument nr: POST/PEC/PEC/ZSB/01065/2020

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
06-07-2020 13:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/32574/details
Termin składania ofert:
06-07-2020 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Bydgoszcz
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, ul. Energetyczna1, 85.950 Bydgoszcz

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Kryteria oceny ofert wraz z wagą oraz opis przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert określono w SIWZ.
3. W niniejszym Postępowaniu komunikacja między Zamawiający a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej SWPP2, zwanej dalej ,, Systemem Zakupowym GK PGE". Zamawiający zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.
7. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej zgodnie z SIWZ za pośrednictwem Systemu Zakupowego SWPP2
8. Termin związania Ofertą: 30 dni
9. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
11. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
12. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
13. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie postanowienia Procedury Zakupów PGE Energia Ciepła S.A. oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
14. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych na warunkach określonych w SIWZ.
15. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody.
16. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Robert Matyszewski

Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Robert_Matyszewski@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 667 370 520

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.