Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zbierania wody deszczowej wraz z instalacją...

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zbierania wody deszczowej wraz z instalacją automatycznego nawadniania zieleni

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel. (22) 44 35 724
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zbierania wody deszczowej wraz z
instalacją automatycznego nawadniania zieleni przy budynku Urzędu Dzielnicy
Wola Al. Solidarności 90 w Warszawie w ramach zadania ,,Mała retencja wody
deszczowej do podlewania zieleni miejskiej w okresach suszy".

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami zainteresowani powinni dostarczyć do dnia 12.08.2020r.
do godz. 10;00 do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola z siedzibą
przy u. Solidarności 90 (parter -okienko) z przeznaczeniem dla Wydziału Inwestycji
Kubaturowych dla Dzielnicy Wola Ul. Żelazna 99 .

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy, do dnia 15.10.2020 r.
Wykonanie prac projektowych w terminie 10 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z terenem wykonania
przyszłej usługi (no. dokonać wizji lokalnej).
WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI SPEŁNIĆ NIŻEJ
OPISANE WARUNKI:
1. posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,
2. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
3. wykazać się doświadczeniem, potwierdzonym referencjami na wykonanie co najmniej
jednej roboty, polegającej na wykonaniu instalacji zbierania wody deszczowej wraz z
instalacją automatycznego nawadniania zieleni.
CENA ? 100 %
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ ZAWARTE W UMOWIE
1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową. Wynagrodzenie z tytułu
realizacji zamówienia, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciągu 21 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m- cy
przed upływem terminu składania ofert.
2. kopie uprawnień budowlanych w branży sanitarnej, aktualne zaświadczenie o wpisie na
listę członków izby samorządu zawodowego.
3. referencje na wykonanie jednej roboty, polegającej na wykonaniu instalacji zbierania wody
deszczowej wraz z instalacją automatycznego nawadniania zieleni.
4. parafowany projekt Umowy.
Oferty, które nie spełnią wskazanych powyżej warunków, a także te są niezgodne z
obowiązującymi przepisami prawa zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w
dowolnym czasie bez podania przyczyny

Kontakt:
Kontakt z Zamawiającym:
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktów:
- Sylwester Grotkowski Tel. (22) 44 35 724 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.