Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3753z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa agregatu prądotwórczego oraz niezbędnego wyposażenia wraz z jego instalacją...

Przedmiot:

Dostawa agregatu prądotwórczego oraz niezbędnego wyposażenia wraz z jego instalacją oraz uruchomieniem

Data zamieszczenia: 2020-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław
powiat: Warszawa
tel. (22) 56-94-301 faks (22) 83-41-801
Wojciech.Charytanowicz@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawę agregatu prądotwórczego oraz niezbędnego wyposażenia wraz z jego instalacją oraz uruchomieniem w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce" wg poniższej specyfikacji:
1. Wykonanie projektu przyłączenia do istniejącej instalacji (po akceptacji przez Zamawiającego realizacja zamówienia).
2. Agregat w obudowie wyciszonej, zewnętrzny o mocy min. 80kVA (trójfazowy)
3. Wymagane parametry zespołu prądotwórczego:
a) dostosowany do pracy w warunkach wysokogórskich, na wysokości 1602 m n.p.m.
b) obudowa wyciszona, wykonana z blachy ocynkowanej zabezpieczona antykorozyjnie, pokryta lakierem proszkowym . Obudowa powinna mieć dużą odporność mechaniczną oraz na czynniki atmosferyczne.
c) Obudowa zamykana na klucz, zapewniająca skuteczną ochronę przed dostępem osób trzecich.
d) Okienko rewizyjne umożliwiającym odczyt parametrów pracy bez otwierania drzwi.
e) Obudowa winna zapewnić nieprzekroczenia poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzjami środowiskowymi w tym zakresie,
f) silnik diesla chłodzony cieczą o prędkość znamionowej 1500 RPM,
g) podgrzewanie bloku silnika/paliwa/ układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach,
h) automatyczna ładowarka akumulatorów zasilana z sieci,
i) zbiornik paliwa o pojemności pozwalającej na ciągła pracę przy obciążeniu maksymalnym przez co najmniej 24 godz.,
j) napięcie 400/230 V, 50Hz,
k) sterownik z sygnalizacją stanów pracy agregatu, błędów oraz podstawowych parametrów (napięcie, częstotliwość, obciążenie, poziom paliwa, temperatura silnika itp.) oraz zdalnym dostępem poprzez sieć komputerową. Sterownik powinien mieć możliwość wysyłania powiadomień o zdarzeniach w formie e-maili.
l) układ samoczynnego załączania rezerwy z możliwością automatycznego startu w
przypadku przerwania dostaw energii elektrycznej z sieci jak również możliwością
ręcznego wybory źródła zasilania.
m) wyłącznik przeciwpożarowy,
n) dodatkowe gniazda odprowadzania energii.
4. Zakres prac niezbędnych do wykonania:
a) przygotowanie postumentu/płyty fundamentowej pod agregat,
b) montaż agregatu oraz osprzętu,
c) testy agregatu z raportem uruchomienia,
d) szkolenie obsługi Zamawiającego + DTR w j. polskim,
e) zatankowanie pełnego zbiornika paliwa.
5. Przygotowanie oraz uzgodnienie z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego instrukcji
współpracy eksploatacyjno-ruchowej.
6. Dostawca w okresie gwarancyjnych tj.24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
zapewni przeglądy i naprawy urządzeń wraz z materiałami na własny koszt. W okresie trwania
gwarancji zapewni obsługę serwisową w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.

Dokument nr: CS-S-Wml-230.3.20/119/2020/ML

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty: Pisemnie na adres: IMGW - PIB (ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław)
lub drogą elektroniczną na adres: Wojciech.Charytanowicz@imgw.pl
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do: 30.09.2020 r.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia (dostawa, montaż, uruchomienie): 11.12.2020 r.
W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających montaż agregatu w WOM na Śnieżce
w wyżej określonym terminie, usługa montażu wraz z jego uruchomieniem może zostać przesunięta
na 2021 r., po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Wymagania:
UWAGA: Budynek wpisany do rejestru zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków we Wrocławiu zgodnie z decyzją z dnia 08.06.2020r. - załącznik nr 2
Agregat prądotwórczy zostanie zamontowany po uzyskaniu pozytywnej opinii konserwatora zabytków.
Do oferty dołączyć proszę następujące dokumenty:
a) dokumenty stwierdzające nadanie numeru NIP i REGON;
b) Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności
gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik nr 1);
c) Kartę katalogową zaproponowanego agregatu
Wymagana jest wizja obiektu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną. Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy, wystawionej po podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Uwagi:
Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenia wizji lokalnej z ramienia IMGW - PIB są: Pan Wojciech Charytanowicz Kierownik Wydziału Serwisu Systemów Pomiarowych (tel. 781-774-128), Pan Piotr Krzaczkowski, Kierownik Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce (tel. 504-121-292).
Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, danych takich jak: imię i nazwisko, adres, NIP, regon, numer telefonu, email. W każdym momencie mogę wycofać zgodę wysyłając oświadczenie na adres Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61.
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego pn.: ,, Dostawa agregatu prądotwórczego oraz niezbędnego wyposażenia wraz z jego instalacją oraz uruchomieniem w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce " na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) .
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
Dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego, np. z przepisów podatkowych, rachunkowych zgodnie z art. 86 par. 1 Ordynacji podatkowej lub z umów regulujących finansowanie przedmiotu zapytania ofertowego.
Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Oferent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania umowy. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Wojciech Charytanowicz tel.: 781-774-128

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.