Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2020-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel.: +48 583205100
drmg@gdansk.gda.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk/proceedings
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 9 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku Żłobka nr 4 przy Ul. Startowa 3 w Gdańsku

Numer referencyjny: 144/BZP-U.500.69/2020/KW
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): ,,Termomodernizacja budynku Żłobka nr 4 przy Ul. Startowa 3 w Gdańsku ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020".

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot.

Danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Żłobka nr 4 przy Ul. Startowa 3 w Gdańsku ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020".

2. Zakres rzeczowy zamówienia.

1) Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze.

2) Roboty izolacyjne.

3) Roboty budowlano-montażowe.

4) Roboty instalacyjne.

3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020", w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr umowy o dofinansowanie: RPPM 10.01.01-22-0021/17-00 z dnia 26.07.2017r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia.

1. Rozpoczęcie robót nie wcześniej niż: 1.3.2021.

2. Zakończenie robót: 21.9.2021.

CPV: 45000000, 45210000, 45300000, 45310000

Dokument nr: 433503-2020, 144/BZP-U.500.69/2020/KW

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk (budynek Amber Expo), IV piętro, sala konferencyjna nr 1 (obok windy).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.drmg.gdansk.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
E-mail: drmg@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583205100

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.