Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
133z dziś
4341z ostatnich 7 dni
17752z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych

Przedmiot:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna
powiat: pszczyński
tel. 324 493 900, faks 324 493 955
pszczyna@pszczyna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna". 2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych w całym zakresie rzeczowym wskazanym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, w czterech budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna pod adresem: a. Pszczyna Ul. Kopernika 12, b. Pszczyna Ul. Staromiejska 39, c. Pszczyna Ul. Wodzisławska 5-7, d. Łąka Ul. Tysiąclecia 1, przy czym przedmiot zamówienia dzieli się na 4 części: I. Część zamówienia nr 1 - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy Ul. Kopernika 12, polegająca na: a. wykonanie docieplenia elewacji wełną mineralną; b. wykonanie tynku silikatowego na wszystkich ścianach budynku; c. wymiana okna w lokalu użytkowym na parterze; d. renowacja okien drewnianych na parterze; e. wymiana okien na klatce schodowej; f. wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową oraz do lokali użytkowych na parterze; g. likwidacja otworów okiennych na elewacji północno-wschodniej w mieszkaniach na 2 piętrze - zamurowanie; h. likwidacja elementów stalowych i rur wentylacyjnych na elewacji północno-wschodniej; i. montaż zadaszenia nad drzwiami; j. montaż budek lęgowych dla nietoperzy; k. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. II. Część zamówienia nr 2 - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy Ul. Staromiejskiej 39, polegająca na: a. wykonanie docieplenia elewacji płytami styropianowymi; b. wykonanie tynku silikatowego na ścianach budynku; c. wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV d. malowanie stolarki drzwiowej; e. wykonanie izolacji ścian fundamentowych; f. montaż budek lęgowych dla jerzyka i nietoperzy; g. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. III. Część zamówienia nr 3 - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy Ul. Wodzisławskiej 5-7, polegająca na: a. Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi i płytami z wełny mineralnej; b. Wykonanie tynku silikatowego na ścianach budynku; c. Wymiana okien zespolonych na okna z PCV; d. Wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej; e. Wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe dwupłytowe i stalowe łazienkowe z zaworami termostatycznymi; f. Montaż budek lęgowych dla wróbla, oknówki i nietoperzy; g. Wymiana okładziny schodów i podestu zewnętrznego; h. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. IV. Część zamówienia nr 2 - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Łące przy Ul. Tysiąclecia 1, polegająca na: a. Wykonanie docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi; b. Wykonanie tynku silikatowego na ścianach elewacji; c. Wymiana okien zespolonych na okna uchylne z PCV; d. Wymiana drzwi aluminiowych; e. Montaż budek lęgowych dla wróbla i nietoperzy; f. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej; g. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy Ul. Kopernika 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia polega na: a. wykonanie docieplenia elewacji wełną mineralną; b. wykonanie tynku silikatowego na wszystkich ścianach budynku; c. wymiana okna w lokalu użytkowym na parterze; d. renowacja okien drewnianych na parterze; e. wymiana okien na klatce schodowej; f. wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową oraz do lokali użytkowych na parterze; g. likwidacja otworów okiennych na elewacji północno-wschodniej w mieszkaniach na 2 piętrze - zamurowanie; h. likwidacja elementów stalowych i rur wentylacyjnych na elewacji północno-wschodniej; i. montaż zadaszenia nad drzwiami; j. montaż budek lęgowych dla nietoperzy; k. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45000000-7, 45410000-4, 45450000-6, 45442100-8, 45421000-4, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy Ul. Staromiejskiej 39
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia polega na: a. wykonanie docieplenia elewacji płytami styropianowymi; b. wykonanie tynku silikatowego na ścianach budynku; c. wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV d. malowanie stolarki drzwiowej; e. wykonanie izolacji ścian fundamentowych; f. montaż budek lęgowych dla jerzyka i nietoperzy; g. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45000000-7, 45410000-4, 45450000-6, 45442100-8, 45421000-4, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy Ul. Wodzisławskiej 5-7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia polega na: a. Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi i płytami z wełny mineralnej; b. Wykonanie tynku silikatowego na ścianach budynku; c. Wymiana okien zespolonych na okna z PCV; d. Wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej; e. Wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe dwupłytowe i stalowe łazienkowe z zaworami termostatycznymi; f. Montaż budek lęgowych dla wróbla, oknówki i nietoperzy; g. Wymiana okładziny schodów i podestu zewnętrznego; h. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45000000-7, 45410000-4, 45450000-6, 45442100-8, 45421000-4, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Okres gwarancji jakości 40,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Łące przy Ul. Tysiąclecia 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia polega na: a. Wykonanie docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi; b. Wykonanie tynku silikatowego na ścianach elewacji; c. Wymiana okien zespolonych na okna uchylne z PCV; d. Wymiana drzwi aluminiowych; e. Montaż budek lęgowych dla wróbla i nietoperzy; f. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej; g. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45000000-7, 45410000-4, 45450000-6, 45442100-8, 45421000-4, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45321000-3,45000000-7,45410000-4,45450000-6,45442100-8,45421000-4,45320000-6

Dokument nr: 586935-N-2020, IZP.271.1.0053.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.bip.pszczyna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Pszczynie Ul. Rynek 2 43-200 Pszczyna

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-06, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1 Doświadczenie zawodowe: Dla przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał (czyli zakończył i odebrał protokołem częściowym lub końcowym) w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku o wartości wykonanej roboty budowlanej minimum 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), w przypadku składania oferty na wybraną część zamówienia lub na wszystkie zadania. 2. Kadra techniczna: a) dla części zamówienia nr 1pn. ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy ul. Kopernika 12": Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie minimum: ? jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz ? jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby te będą pełniły funkcję Kierowników robót w określonej specjalności. Zamawiający dopuszcza połączenie wymienionych (wskazanych) funkcji przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Z uwagi na prowadzenie robót przy zabytku nieruchomym (budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kopernika 12 w Pszczynie jest elementem układu urbanistycznego miasta Pszczyna, wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A-770/67 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach), osoba pełniąca funkcję kierownika robót budowlanych musi posiadać doświadczenie przy prowadzeniu robót budowlanych przez co najmniej 18 miesięcy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. b) dla części zamówienia nr 2 pn. ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 39" oraz części zamówienia nr 4 pn. ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Łące przy ul. Tysiąclecia 1": Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie minimum: ? jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Osoby te będą pełniły funkcję Kierowników robót w określonej specjalności. c) dla części zamówienia nr 3 pn. ,,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej 5-7": Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie minimum: ? jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz ? jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby te będą pełniły funkcję Kierowników robót w określonej specjalności. Zamawiający dopuszcza połączenie wymienionych (wskazanych) funkcji przez jedna osobę pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale IV pkt 3.2.1 - Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale IV pkt 3.2.2.; - Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale IV pkt 3.1. wraz z dowodem potwierdzenia opłaconej składki. 4.3.4 dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. UWAGA: W przypadku podania wartości polisy czy zrealizowanych robót budowlanych w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Potwierdzenie wniesienia wadium. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert (tj. przed godziną 10:00 w dniu składania ofert) wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla każdej części zamówienia. Wykonawca, który składa ofertę na wszystkie cztery części zamówienia musi wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.