Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie ścian i remont balkonów

Przedmiot:

Malowanie ścian i remont balkonów

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14
21-300 Radzyń Podlaski
powiat: radzyński
Telefon: (083) 352 70 95 do 97
biuro@radzynsm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radzyń Podlaski
Wadium: 1200 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Malowanie ścian i remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego Bulwary 4 w Radzyniu Podlaskim.
Metoda: System: Mapei, Ceresit lub Atlas Stopter.
4.Ogólne warunki realizacji zamówienia.
- oferent realizuje zamówienie ,,pod klucz" tj. sam zakupuje materiał, transportuje go, magazynuje we własnym zakresie a następnie wbudowuje zgodnie z technologią .
- specyfikacja materiałowa:
- materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty , być dopuszczone do stosowania w budownictwie , oraz odpowiadać przepisom ustawy o wyrobach budowlanych..
- ceny materiałów, które nie występują w kosztorysie szczegółowym oferty liczone będą według faktur zakupu materiałów (potwierdzonych kserokopią faktury)
- oferent zabezpiecza : sprzęt oraz kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający udostępni oferentowi za odpłatnością :
- korzystanie z energii elektrycznej,
- dostęp do wody sieciowej, a ponadto zapewni:
- nadzór inwestorski;

Otwarcie ofert: 3. Przeprowadzenie przetargu:
- otwarcie ofert nastąpi 28 września 2020r. o godz.. 103° w świetlicy Spółdzielni;
- ogłoszenie wyników przetargu przewidziano na godz.1400 tego samego dnia;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 28 wrzesień 2020r. godz. 10.00
Miejsce: Sekretariat RSM Ul. Wyszyńskiego 14; 21-315 Radzyń Podlaski

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 16.11.2020r

Wymagania:
Wadium: w kwocie 1200 zł należy wpłacić na konto RSM w Banku Spółdzielczym w
Radzyniu Podlaskim -nr 72 8046 0002 2001 0001 1569 0001 przynajmniej na dzień przed przetargiem .
Oferentowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zatrzymane na poczet kaucji gwarancyjnej, pozostałym oferentom będzie zwrócone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników przetargu.
1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisana ,,Przetarg; Malowanie ścian i remont balkonów Bulwary 4 w Radzyniu"
2. Oferta winna zawierać:
a) cenę wykonania robót i kosztorys szczegółowy wg zakresu rzeczowego - zał. Nr 1
b) referencje z wykonanych robót z tego zakresu w okresie ostatnich pięciu lat
c) bazę cenową do wykonywania robót dodatkowych lub nie wykonywanych
5.Kryteria wyboru i oceny ofert.
? cena - 80%;
? wiarygodność oferenta -20%;
6 Zakres rzeczowy
szczegółowy zakres robót dla zadania zgodnie z zał. nr 1 - przedmiar robót
7.Rozliczenia i gwarancje.
Inwestor dopuszcza fakturowanie dwuetapowe :
- po wykonaniu 50% inwestycji.
- faktura końcowa po zakończeniu inwestycji i odbiorze robót.
8.Kaucja gwarancyjna w wysokości 3% zostanie potrącona z faktury końcowej po uwzględnieniu wadium i złożona na oprocentowany rachunek bankowy w BS Radzyń Podlaski.
9.Okres gwarancji: na wykonane roboty ustala się 5 lat gwarancji od daty sporządzenia protokółu końcowego odbioru robót.
11.Inne informacje.
- nie zawarcie umowy do 05.10.2020r.spowoduje przepadek wadium i ponowny wybór ofert,
- odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 10 % wartości zadania,
- RSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez uzasadnienia.
- RSM przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Kontakt:
10-Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami - Krzysztof Musiatowicz. tel: (83) 352 70 95; 604 202 511

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.