Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4065z ostatnich 7 dni
16933z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych stalowych, nierdzewnych i gatunkowych

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych stalowych, nierdzewnych i gatunkowych

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków
powiat: Kraków
tel.: 12 254 19 44
zamowienia@mpk.krakow.pl
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/17532/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 11 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:
Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych stalowych, nierdzewnych i gatunkowych
Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych stalowych, nierdzewnych i gatunkowych w zakresie określonym w ,,Specyfikacji istotnych warunków zamówienia" (SIWZ).
Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dokument nr: LP.281.136.2020

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 11.30 Czynność otwarcia ofert zostanie dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego, bez udziału przedstawicieli Wykonawców i osób trzecich.

Specyfikacja:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie poprzez
platformę zakupową Zamawiającego - moduł PRZETARGI WYŁĄCZONE Z PZP

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w terminie do dnia 25.09.2020 r. do godz.10.30 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.)

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
1. sukcesywnie, w miarę potrzeb, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy,
2. Wykonanie poszczególnych zamówień (dostaw): do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Wymagania:
Tryb zamówienia: przetarg sektorowy, prowadzony na podstawie ,,Regulaminu udzielania
zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie".
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa wyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w ,,Specyfikacji istotnych warunków zamówienia", na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty brutto - 100%
Termin związania ofertą: 60 dni.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.