Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4065z ostatnich 7 dni
16933z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa klejów

Przedmiot:

Dostawa klejów

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie
ul. Montelupich 3
30-901 Kraków
powiat: Kraków
3rblog.sliiwe@ron.mil.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA
do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
,,DOSTAWA klejów"
1. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Składanie ofert:
3.2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2020 r. do godz. 10.00 na

Szef Wydziału Technicznego 3 Regionalnej Bazy Logistycznej Ul. Montelupich 3 30-901 Kraków
za pomocą:
- poczty elektronicznej na adres e-mail: 3rblog.sliiwe@ron.mil.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Pożądany termin i miejsce realizacji zamówienia:
2.1. rozpoczęcie: od dnia złożenia zamówienia (podpisania umowy).
2.2. wykonanie i dostawa: do dnia 16.11.2020 r.
2.3. miejsce dostawy: zgodnie z załącznikiem nr 1

Wymagania:
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
Zamawiający
3.3. Oferta musi zawierać:
a) wartość netto oraz wartość wraz z podatkiem VAT (brutto) za realizację zadania, określoną w oparciu przedmiot zamówienia przedstawiony przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu - załącznik nr 1;
b) ceny jednostkowe netto;
c) ewentualne upusty i rabaty;
d) wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotowego zadania, oraz koszty dostawy do Zamawiającego.
e) w przypadku gdy oferta jest składana przez osoby fizyczne, bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: PESEL oraz adres zamieszkania składającego ofertę;
f) termin realizacji zamówienia, zgodny ze wskazanym w zaproszeniu;
g) oświadczenie o akceptacji 30-dniowego terminu płatności liczonego od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury VAT/rachunku, a w przypadku gdy składający ofertę zamierza wystawić fakturę VAT przed realizacją dostawy oświadczenie o akceptacji 30-dniowego terminu płatności liczonego od daty wykonania dostawy;
h) oświadczenie o terminie związania złożoną ofertą, który nie może być krótszy niż 30 dni od daty jej złożenia.
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
4.1. wzór oferty dla Wykonawcy, wg. załączonego wzoru - załącznik nr 2;
4.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,

6. Pozostałe informacje:
6.1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie nie jest równoznaczne z jej przyjęciem i nie musi prowadzić do złożenia zamówienia przez Zamawiającego w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzjelenia zamówienia bez podawania przyczyn.
6.3. Zamawiający informuje, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do treści załączników przesłanych w przedmiotowym Zaproszeniu, możliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w terminie wyznaczonym do złożenia oferty - pkt 3.2.
6.4. Wykonawca zrealizuje zadanie niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, w terminie nie późniejszym niż wskazany w punkcie 2.2.
6.5. Zamawiający o wyborze propozycji ofertowej powiadomi wybranego Wykonawcę pisemnie wraz z jednoczesnym złożeniem Zamówienia.
6.6. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę 30 000 zł brutto konieczne będzie zawarcie umowy w formie pisemnej - istotne postanowienia umowy stanowi Załącznik nr 3.
7. Kryteria jakimi będzie się kierował Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty: 7.1. cena-100%

Kontakt:
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Sekcja Łączności, Informatyki i WE, e-mail: 3rblog.sliiwe@ron.mil.pl - kontakt wyłącznie w formie pisemnej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.