Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4065z ostatnich 7 dni
16933z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: KLEJE

Przedmiot:

KLEJE

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 3 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Montelupich 3
30-901 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: 261 131 656
3rblog.zz.ntl@ron.mil.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: KLEJE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

Składanie ofert:
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Ofertę należy złożyć na całość zakresu zamówienia;
b) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.10.2020 r. w formie: mailem na adres: 3rblog.zz.ntl@ron.mil.pl;

Miejsce i termin realizacji:
1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 06.11.2020 r.

Wymagania:
c) oferta powinna zawierać:
wartość netto oraz wartość wraz z podatkiem VAT (wartość brutto) za realizację zadania, określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia przedstawiony przez zamawiającego w niniejszym zaproszeniu; ceny jednostkowe netto; ewentualne upusty i rabaty;

w przypadku gdy oferta jest składana przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: PESEL oraz adres zamieszkania składającego ofertę;
termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż wskazany w zaproszeniu;
oświadczenie o akceptacji 30-dniowego terminu płatności liczonego od daty
dostarczenia do zamawiającego faktury VAT, a w przypadku gdy składający ofertę
zamierza wystawić fakturę VAT przed realizacją zamówienia, oświadczenie
o akceptacji 30-dniowego terminu płatności liczonego od daty wykonania umowy
(przyjęcia przedmiotu zamówienia na podstawie odrębnych dokumentów);
w przypadku gdy do zaproszenia nie została dołączona umowa, bądź opis przedmiotu
zamówienia i/lub nie zawiera warunków gwarancji lub rękojmi - oświadczenie o okresie

udzielonej gwarancji lub rękojmi, sposobie i zasadach zgłaszania roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji, terminach i sposobach rozpatrzenia złożonej reklamacji;
oświadczenie o terminie związania złożoną ofertą, który nie może być krótszy niż 30 dni od daty jej złożenia. 3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym;
inne, np.:
b) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia*
4. Z uwagi na fakt, iż w razie zawarcia umowy, oświadczenia w niej zawarte będą wiążące dla Oferenta, winna być ona podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Przykładowy wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
6. W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę w....................................................................* (wpisać nazwę komórki merytorycznej).
7. Pozostałe informacje:
Zamawiający informuje, że złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie nie jest równoznaczne z jej przyjęciem i nie musi prowadzić do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzjelenia zamówienia bez podawania przyczyn.
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę 30 000 zł konieczne będzie zawarcie umowy w formie pisemnej kryteria jakimi będzie się kierował Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty: cena: 100%,
8. Dostawa na koszt Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 1

Kontakt:
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: Andrzej OWCARZ, tel. 261-131-656, e-mail: 3rblog.zz.ntl@ron.mil.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.