Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4065z ostatnich 7 dni
16933z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty rozbiórkowe budynków

Przedmiot:

Roboty rozbiórkowe budynków

Data zamieszczenia: 2020-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. w Bydgoszczy
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 523 481 600, faks 523 481 607
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty rozbiórkowe budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
4.1.1. Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku mieszkalno-gospodarczego oznaczonego nr 120/2;3 oraz budynku użytkowego oznaczonego numerami 120/2;1 i 120/2;2 na terenie nieruchomości przy Ul. Dworcowej 33 w Bydgoszczy (działka nr 120/2 obręb 128), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką. 4.1.2. Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę trzech budynków oznaczonych identyfikatorami nr 107;1, 107;2 i 107;3 na terenie nieruchomości przy Ul. Bocianowo 5 w Bydgoszczy (działka nr 107 obręb 0112), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką. 4.1.3. Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku mieszkalno-gospodarczego oficyny na terenie nieruchomości przy Ul. Gdańska 3 w Bydgoszczy (działka nr 211/2 obręb 128), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką. 4.1.4. Zadanie nr 4: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku gospodarczego oznaczonego identyfikatorem nr 247/6 ,,i" na terenie nieruchomości przy Ul. Gdańskiej 37 w Bydgoszczy (działka nr 247 obręb 247), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką

Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku mieszkalno-gospodarczego oznaczonego nr 120/2;3 oraz budynku użytkowego oznaczonego numerami 120/2;1 i 120/2;2 na terenie nieruchomości przy Ul. Dworcowej 33 w Bydgoszczy (działka nr 120/2 obręb 128)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku mieszkalno-gospodarczego oznaczonego nr 120/2;3 oraz budynku użytkowego oznaczonego numerami 120/2;1 i 120/2;2 na terenie nieruchomości przy Ul. Dworcowej 33 w Bydgoszczy (działka nr 120/2 obręb 128), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę trzech budynków oznaczonych identyfikatorami nr 107;1, 107;2 i 107;3 na terenie nieruchomości przy Ul. Bocianowo 5 w Bydgoszczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę trzech budynków oznaczonych identyfikatorami nr 107;1, 107;2 i 107;3 na terenie nieruchomości przy Ul. Bocianowo 5 w Bydgoszczy (działka nr 107 obręb 0112), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku mieszkalno-gospodarczego oficyny na terenie nieruchomości przy Ul. Gdańska 3 w Bydgoszczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku mieszkalno-gospodarczego oficyny na terenie nieruchomości przy Ul. Gdańska 3 w Bydgoszczy (działka nr 211/2 obręb 128), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku gospodarczego oznaczonego identyfikatorem nr 247/6 ,,i" na terenie nieruchomości przy Ul. Gdańskiej 37 w Bydgoszczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku gospodarczego oznaczonego identyfikatorem nr 247/6 ,,i" na terenie nieruchomości przy Ul. Gdańskiej 37 w Bydgoszczy (działka nr 247 obręb 247), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45400000-1,45100000-8,45111300-1,45111220-6,71000000-8,71250000-5

Dokument nr: 587800-N-2020, 147/PA/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
bip.adm.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej.
Adres:
Administracja Domów Miejskich ,,ADM'' Sp. z o.o. - Dział Zamówień Publicznych ADM Ul. Gdańska 30/5 85-006 Bydgoszcz (pokój nr 2)

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-08, godz.: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-27

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa swoich wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa swoich wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie określa swoich wymagań w zakresie tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 uPzp) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), z którego będzie wynikać umocowanie do składania oświadczeń w imieniu wykonawców - należy dołączyć do oferty. 2. w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). Pełnomocnictwo złożone w oryginale powinno być podpisane w sposób umożliwiający Zamawiającemu identyfikację osoby składającej podpis, uprawnionej do składania woli w imieniu wykonawcy. 3. w przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych należy dodatkowo złożyć wraz z ofertą: oświadczenie, że wykonawca złożył ofertę równoważną oraz wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych. 4.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do Grupy Kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.23) ustawy : 1) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.3 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru Zamawiającego (podstawa prawna: art. 24 ust.11 uPzp). UWAGA: wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej BIP ADM w dokumentacji tego postępowania wraz z informacją z otwarcia ofert. Oświadczenie składa każdy z wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.