Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3754z ostatnich 7 dni
17542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą...

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania

Data zamieszczenia: 2020-09-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
Dolnych Wałów 11
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel./fax (32) 33-92-959
katarzyna.walczyk@zbmgliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania firmy Ariston Thermo Group, typ Cares Premium EU2 (23szt) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Dokument nr: 157/PZ/2020/ZBM

Składanie ofert:
Forma oraz termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem zamówienia oraz nazwą Wykonawcy.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 30.09.2020r., do godz. 10.°°.
3. Jedyne miejsce składania ofert: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., Ul. Dolnych Wałów 11, IIIp., Dział Zamówień Publicznych, pok. 306 -305.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 18.12.2020r.
Umowa winna zostać podpisana w terminie do 3 dni od daty zaproszenia.
Uwaga! Do faktury należy załączyć protokół przeglądu technicznego podpisany przez
strony do 7 dni od daty wykonania przeglądu.

Wymagania:
Zawartość oferty:
1. Oferta cenowa (wartość netto, stawka i wartość podatku VAT, cena brutto) według własnego wzoru.
2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność aktualny wydruk z CEIDG; w przypadku spółek odpis z KRS.
3. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, posiadającej odpowiednie uprawnienia, numer i rodzaj uprawnień wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą - oświadczenie według własnego wzoru.
4. Zaparafowany wzór umowy.
5. Minimum 1 dowód (referencje, protokoły odbioru, etc.) potwierdzający prawidłowe zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat usług w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia.
6. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowych (druk własny Wykonawcy).
8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (druk własny Wykonawcy).
9. Informacja o podwykonawcach (jeśli występują).
10. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań wobec Miasta Gliwice.
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.
Dodatkowe informacje:
1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,wymagania zamawiającego odnośnie wykonania przeglądu technicznego" wraz z załącznikiem, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.
2. Rozliczenie ryczałtowe, płatność częściowa po każdym zakończonym zadaniu
3. Płatność do 30 dni od daty złożenia faktury.

Kontakt:
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego (kontakt formalny) jest Małgorzata Barczewska, tel./fax (32) 33-92-959, email: malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl
Zapytania merytoryczne należy kierować do osoby odpowiedzialnej:
Pani Katarzyna Walczyk tel.(32) 33 92 960, email: katarzyna.walczyk@zbmgliwice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.