Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup z dostawą piasku płukanego

Przedmiot:

Zakup z dostawą piasku płukanego

Data zamieszczenia: 2020-09-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
ul. Turystyczna 2
58-580 Szklarska Poręba
powiat: jeleniogórski
tel. / fax. (75) 717 23 56, tel. (75) 717 24 16
zamowienia@mzgk-szklarskaporeba.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szklarska Poręba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego piasku płukanego o frakcji 0-2 mm do zimowego utrzymania dróg i chodników na potrzeby gminy Szklarska Poręba w sezonie zimowym 2020/2021.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. zakup i dostawa piasku płukanego o frakcji 0-2 mm
do zimowego utrzymania dróg i chodników na potrzeby gminy Szklarska Poręba w sezonie zimowym
2020/2021.
2. Przewidywana ilość piasku planowana do nabycia przez Zamawiającego wynosi 1000 ton.
3. Przewidywany termin realizacji dostaw: od października 2020 do końca kwietnia 2021 r.
4. Zaoferowana cena za tonę piasku będzie również obowiązywała dla ewentualnych zamówień
uzupełniających (tj. dla kolejnych 200 ton piasku).
5. Minimalna ilość jednorazowej dostawy wynosi 25 ton natomiast maksymalna ilość jednorazowej dostawy
wynosi 350 ton.
6. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu całej ilości planowanej ilości piasku, a Wykonawca nie
będzie domagać się od Zamawiającego zapłaty za niedostarczoną ilość piasku (tj. ceny za ilość piasku
stanowiącej różnicę między faktycznie zamówioną i dostarczoną przez Wykonawcę ilością piasku,
a ilością 1000 ton).
7. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia piasku
w ilości 1000 ton własnym transportem i na swój koszt do siedziby Zamawiającego, zlokalizowanej przy
ul. Turystycznej 2 w Szklarskiej Porębie.
8. Dostarczony piasek musi być płukany oraz nie powinien zawierać żadnych zanieczyszczeń,
w tym np. gliny, kamieni, korzeni drzew, gałęzi, liści itp.
9. Dostarczony piasek musi spełniać wymagania określone dla kruszyw oraz posiadać aktualne dokumenty
(atesty, certyfikaty) świadczące o dopuszczeniu do stosowania, które należy załączyć do składanej oferty.
10. Dostawy piasku będą odbywały się sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego:
a) w dni robocze od poniedziałku do piątku w dopuszczalnym przedziale czasowym w godz. od 7.00 do
14.00,
b) wielkość i terminy dostarczenia każdej partii piasku wynikać będą z jednostronnych dyspozycji
Zamawiającego po uprzednim powiadomieniu telefonicznym lub e - mailowym Wykonawcy,
c) Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji danej części zamówienia nie później niż do
2 dni od momentu złożenia dyspozycji
d) Wykonawca, z każdą dostawą będzie zobowiązany do przekazania druku WZ potwierdzającego
dostarczoną ilość piasku.
11. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem w okresie zdefiniowanym
w punkcie 3.3., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie prac nastąpi na dodatkowe zlecenie Zamawiającego.
12. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostarczoną partię materiału.

Składanie ofert:
6. Termin oraz sposób składania ofert:
Oferty prosimy kierować wiadomością e-mail na adres: zamowienia@mzgk-szklarskaporeba.pl do dnia
05.10.2020 r. do godz. 12.00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wymagania:
2. Tryb zamówienia:
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. (zgodnie
z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy).
4. Opis sposobu przygotowania ofert:
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
o nazwa i adres oferenta,
o dane i formę do kontaktu, w tym numery telefonów i adresy e-mail osób bezpośrednio
odpowiedzialnych za realizację zamówienia,
o cena netto za tonę materiału (z transportem),
o cena brutto za tonę materiału (z transportem).
Ponadto oferta powinna:
o być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub być opatrzona pieczęcią firmową,
o posiadać datę sporządzenia,
o być podpisana przez oferenta.
5. Opis kryteriów którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
- cena 100%
7. Postanowienia końcowe:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
a) zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
(firmę), i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
b) zamieszcza informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zakładu.

Kontakt:
8. Osoba do kontaktów odpowiedzialna za realizację zamówienia:
Dominik Piś - tel. 501 190 811,
Anna Skrzynecka-Romaniak - tel. 516 137 372

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.