Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie termomodernizacji budynku

Przedmiot:

Wykonanie termomodernizacji budynku

Data zamieszczenia: 2020-09-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Zabrzu
PLAC WARSZAWSKI 10
41-800 ZABRZE
powiat: Zabrze
tel. 32 37 33 910
sekretariat@zbm-tbs.zabrze.pl
Województwo: śląskie
Miasto: ZABRZE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
na wykonanie robót budowlanych:
Wykonanie termomodernizacji budynku przy Ul. Krakowskiej 52 w Zabrzu Rokitnicy.
Zakres prac obejmuje:
o
ocieplenia ścian zewnętrznych (uwzględnić styropian gr. 16 cm ? 0,036 bądź
odpowiednik)
o
ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji
o
wykonania izolacji fundamentów i ścian piwnicznych
o
wymiany okien piwnicznych
o
remontu podestów wejściowych
o
remontu balkonów i loggii
o
likwidacji przybudówki
o
renowacji muru oporowego
zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego
Wykonawca robót będzie zobowiązany do zapewnienia w procesie remontowym udziału
uprawnionego kierownika budowy z wymaganymi ustawowo kwalifikacjami.
UWAGA!
Renowację muru oporowego oraz ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji należy wycenić
odrębnymi kosztorysami.
o
Kosztorys 1 - mur oporowy
o
Kosztorys 2 - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
o
Kosztorys 3 - pozostałe prace
Dokumentacja projektowa z przedmiarem udostępniona jest jedynie drogą e-mailową na
podstawie przelewu bankowego na konto nr 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929, kwota wpłaty
- 30 zł w opisie: Dokumentacja do konkursu ofert nr 128/2020 REB V nr 26/2020, dot.:
Termomodernizacja budynku przy Ul. Krakowskiej 52. Potwierdzenie przelewu należy
przesłać e-mailem na adres: techniczny@zbm-tbs.zabrze.pl wraz z danymi Firmy (nazwa,
adres, NIP), które będą podstawą do wystawienia faktury i wysłania dokumentacji. Fakturę
wystawi i prześle Dział Finansowo - Księgowy.
* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane.
* Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e) i opisy
technologii wykonania robót.
* jeżeli dotyczy

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
pl. Warszawskim 10 w Zabrzu, II piętro (odbiór koperty z ofertą dokona pracownik po sygnale
dzwonka, którego należy użyć w celu przywołania pracownika) lub przesłać pocztą.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 08.10.2020r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS Sp. z o.o. - KONKURS OFERT - Nr 128/2020 REB V Nr 26/2020
Termomodernizacja budynku przy Ul. Krakowskiej 52 w Zabrzu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: rok 2021 i po formalnym zakończeniu stanu epidemii, w uzgodnieniu
z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcą.

Wymagania:
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
4. .............(inne dane i wymagane dokumenty)...................
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta
Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących
protestów, skarg i odwołań.

Kontakt:
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB V tel. (032) 272 29 96
Natalia Górecka - inspektor techniczny REB V
w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.