Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4065z ostatnich 7 dni
16933z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2020-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach
ul. Gen. Bema 32
11-200 Bartoszyce
powiat: bartoszycki
tel. (89) 627-13-60, tel (89) 627-13-62
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bartoszyce
Wadium: 25 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach
o przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie pn.:
,,Kompleksowej termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w
Bartoszycach przy Ul. Poniatowskiego 12,13,14 administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
,,BUDOWLANI" w Bartoszycach"
Zmówienie realizowane jest na podstawie umowy nr RPWM.04.03.02-28-0075/19 o dofinansowanie
projektu pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 12
budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BUDOWLANI"
w Bartoszycach" o w ramach : Osi Priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna.
Działania 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków,
Poddziałania 4.3.2 - Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
1. Przetarg ogłoszony I przeprowadzony będzie z zachowaniem zasady konkurencyjności opisanej w
rozdziale 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 - 2020, na podstawie ,,Regulaminu procedur zawierania umów z
wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania ustawa
Prawo Zamówień Publicznych dla Projektu pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej
poprzez kompleksową termomodernizację 12 budynków mieszkalnych będących w
zasobach SM ,,Budowlani" w Bartoszycach", w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zawierającego regulacje zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz w ramach umowy nr
RPWM 04.03 02-28-0075/19

Otwarcie ofert: 4 Termin otwarcia ofert I4.l0.2020r o godz. 12:00 - W siedzibie Zamawiającego

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa niezbędne dane dla oferenta, w celu
sporządzenia oferty wg SIWZ oraz załączniki można otrzymać w siedzibie Spółdzielni, Ul. Bema 32
w Bartoszycach jak również można pobrać ze strony internetowej (sm-budowlani.com.pl)
w zakładce ogłoszenia oraz w bazie

Składanie ofert:
Oferty należy składać nie później niż w terminie do 14.10.2020 r. do godz. 11:30 w Siedzibie
Zamawiającego - Sekretariat p nr 3.W przypadku oferty wysłanej Przesyłką Pocztową nie
decyduje data nadania przesyłki lecz data i godz. jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty należy składać z dopiskiem
,,Oferta na wykonanie kompleksowej termomodernizacji 3 budynków przy
ul. Poniatowskiego 12,13,14 administrowanych przez SM ,,BUDOWLANI" w Bartoszycach
- nie otwierać przed dniem 14.10.2020 roku do godz. 12:00".

Wymagania:
5 Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien wnieść wadium
do dnia 14.10.2020r do godz. 11:30 w wysokości: 25 500,00 zł
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu w formie przelewu decyduje data uznania
rachunku bankowego Zamawiającego.
Formy wniesienia wadium:
o w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Bartoszycach nr rachunku 29 8855 0004 2001 0002 8424 0001
o gwarancje bankowe
o gwarancje ubezpieczeniowe
Wadium wnosimy z dopiskiem określonym w SIWZ

Kontakt:
Wszystkich informacji odnośnie przetargu udziela
o Pani Sylwia Roźko tel. (89) 627-13-60 od godz. 10.00 do 14.00.
o Pan Wojciech Sienkiewicz tel (89) 627-13-60 od godz. 10.00 do 14.00.
Pan Łukasz Opoka tel (89) 627-13-62 od godz. 10.00 do 14 00.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz odwołania lub unip
bez podania przyczyn. Protesty i odwołanie nie będą rozpatrywane.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.