Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z ewentualną dobudową przewodów...

Przedmiot:

Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z ewentualną dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2020-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu
ul. Pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. 32 3734810, faks 32 3734819
sekretariat@jgnzabrze.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z ewentualną dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych Miasta Zabrze (część 1-10)
Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z ewentualną dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych Miasta Zabrze (część 1-10). Część 1 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Pośpiecha 4 dz. nr 4621/58. Część 2 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Robotniczej 1 dz. nr 1255/53. Część 3 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Chopina 20-22 dz. nr 3125/93 i 3122/93. Część 4 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. 11 Listopada 98-100 dz. nr 1704/52. Część 5 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Reform Rolnych 13 dz. nr 4169/55. Część 6 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Żeromskiego 33 dz. nr 3853/61. Część 7 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Żeromskiego 18 dz. nr 4320/56. Część 8 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Knurowskiej 37-39 dz. nr 987/45 i 913/45. Część 9 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Knurowskiej 45-47 dz. nr 916/43 i 917/43. Część 10 - Wymiana systemów grzewczych na wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Przy Bramie 8 dz. nr 7234/705

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Pośpiecha 4 dz. nr 4621/58.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Pośpiecha 4 dz. nr 4621/58.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Robotniczej 1 dz. nr 1255/53.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Robotniczej 1 dz. nr 1255/53.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Część 3 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Chopina 20-22 dz. nr 3125/93 i 3122/93.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Chopina 20-22 dz. nr 3125/93 i 3122/93.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45321000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Część 4 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. 11 Listopada 98-100 dz. nr 1704/52.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. 11 Listopada 98-100 dz. nr 1704/52.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Część 4 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. 11 Listopada 98-100 dz. nr 1704/52.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Reform Rolnych 13 dz. nr 4169/55.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Część 6 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Żeromskiego 33 dz. nr 3853/61.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Żeromskiego 33 dz. nr 3853/61.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Część 7 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Żeromskiego 18 dz. nr 4320/56.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Żeromskiego 18 dz. nr 4320/56.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Część 8 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Knurowskiej 37-39 dz. nr 987/45 i 913/45.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 8 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Knurowskiej 37-39 dz. nr 987/45 i 913/45.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Część 9 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Knurowskiej 45-47 dz. nr 916/43 i 917/43.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 9 - Wymiana systemów grzewczych na ekologiczne wraz z dobudową przewodów kominowych oraz robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Knurowskiej 45-47 dz. nr 916/43 i 917/43.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Część 10 - Wymiana systemów grzewczych na wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Przy Bramie 8 dz. nr 7234/705.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 10 - Wymiana systemów grzewczych na wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Miasta Zabrze przy Ul. Przy Bramie 8 dz. nr 7234/705.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45333000-0,45331100-7,45331210-1,45310000-3,45400000-1

Dokument nr: 590713-N-2020, ZP.340.41.II-15.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.jgn.zabrze.magistrat.pl, zakładka: Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-14, godz.: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż: - część 1: 50 000,00 zł, - część 2: 30 000,00 zł, - część 3: 50 000,00 zł, - część 4: 40 000,00 zł, - część 5: 50 000,00 zł, - część 6: 30 000,00 zł, - część 7: 40 000,00 zł, - część 8: 50 000,00 zł, - część 9: 50 000,00 zł, - część 10: 30 000,00 zł. Wykonawca składający oferty na 2, 3, 4 części musi wykazać się środkami finansowymi lub informacją z banku na sumę kwot wszystkich części na które złożył oferty. Wykonawca składający oferty na 5, 6, 7, 8, 9, 10 części musi wykazać się środkami finansowymi lub informacją z banku na kwotę 170 000,00 PLN. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. B) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - część 1: 50 000,00 zł, - część 2: 50 000,00 zł, - część 3: 50 000,00 zł, - część 4: 50 000,00 zł, - część 5: 50 000,00 zł, - część 6: 50 000,00 zł, - część 7: 50 000,00 zł,- część 8: 50 000,00 zł, - część 9: 50 000,00 zł, - część 10: 50 000,00 zł. Wykonawca składający oferty na 2, 3, 4, części musi wykazać się ubezpieczeniem na kwotę 100 000,00 PLN. Wykonawca składający oferty na 5, 6, 7, 8, 9, 10 części musi wykazać się ubezpieczeniem na kwotę 300 000,00 PLN. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 5 lat legitymował się należycie wykonanymi robotami budowlanymi związanymi z przedmiotem zamówienia, każda o wartości brutto nie mniejszej niż: - część 1 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 50 000,00 zł, - część 2 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 30 000,00 zł, - część 3 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 30 000,00 zł, - część 4 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 40 000,00 zł, - część 5 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 50 000,00 zł, - część 6 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 30 000,00 zł, - część 7 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 40 000,00 zł, - część 8 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 50 000,00 zł, - część 9 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 50 000,00 zł, - część 10 ilość należycie wykonanych robót: 1 na kwotę: 30 000,00 zł. Wykonawca przystępujący do przetargu na więcej niż 1 część musi wykazać się wykonaniem 1 roboty budowlanej na co najmniej 50 000,00 PLN. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. Pojęcie roboty budowlane należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.). Mając na uwadze art. 23 ust. 5 Pzp, zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22 a Pzp, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez wykonawcę (jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował niżej wskazanymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z ograniczeniami lub bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, pozwalające na realizację zakresu przedmiotu zamówienia i posiadająca aktualny wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa. - 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznych wraz z uprawnieniami do pomiarów do 1 kV, - 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru wraz z uprawnieniami do pomiarów do 1 kV. - 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń gazowych na stanowisku dozoru, - 1 osobą posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń gazowych na stanowisku eksploatacji. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował 4 osobami z powyższymi kwalifikacjami oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z ograniczeniami lub bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, pozwalające na realizację zakresu przedmiotu zamówienia i posiadająca aktualny wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa. Wykonawca bez względu na ilość części na które składa oferty powinien wykazać się ww. osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w zakresie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z ograniczeniami lub bez ograniczeń, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia wstępnego. Zamawiający załącza w formie edytowalnej oświadczenie wstępne. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. W przypadku gdy wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo podmiotom na zasoby których się powołuje informację z sekcji A i B części II oraz części III oświadczenia wstępnego należy przedstawić dla każdego podwykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV oświadczenie wstępne dany wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu). Zamawiający dopuszcza oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji zgodnej z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta zamawiający nie będzie wymagał tego oświadczenia. 6b. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie powyższego warunku. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie powyższego warunku. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie wykonawcy, iż nie jest wykonawcą w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - część 1: 2 000,00 zł, - część 2: 1 200,00 zł, - część 3: 1 300,00 zł, - część 4: 1 700,00 zł, - część 5: 2 400,00 zł, - część 6: 1 200,00 zł, - część 7: 1 600,00 zł, - część 8: 2 600,00 zł, - część 9: 3 500,00 zł, - część 10: 1 000,00 zł. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę. Wadium wnosi się przed upływem terminu (dnia i godziny) składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Śląski Nr 41 1050 1230 1000 0023 5388 4865. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Dowód wniesienia wadium wykonawca złoży razem z ofertą lub w siedzibie zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, wykonawca składa oryginał wadium. Wniesienie wadium w formach określonych w punkcie 8.3 pkt. 2-5 musi umożliwić realizację uprawnień zamawiającego, tak samo jak wniesienie wadium w pieniądzu. Wykaz elementów, jakie musi zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: 1) zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowej zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 5 Pzp i art. 25 ust 1 Pzp: A) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, B) wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, C) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, D) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego, /Jednostka Gospodarki Nieruchomościami, plac Warszawski 10, 41 - 800 Zabrze/, 5) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela, 6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana, 7)bank/towarzystwo ubezpieczeniowe oświadcza, iż żądanie wraz z oświadczeniem beneficjenta/ubezpieczonego dotyczącym wskazania okoliczności ustawowych zatrzymania wadium będą stanowić wystarczający dowód, że żądana suma jest należna na warunkach niniejszej gwarancji Podmiot wystawiający gwarancję nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji poza wymienionymi powyżej. W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł wadium. Wykaz elementów, jakie musi zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019, poz. 310 z późn. zm.)): 1. zobowiązanie banku / innej instytucji do bezwarunkowej zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 5 Pzp., 2. wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, 3. dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 4. kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany, 5. określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80,00
okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.