Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
32z dziś
3358z ostatnich 7 dni
14629z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków administracyjnych - z podziałem na części: Część 1 -...

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków administracyjnych - z podziałem na części: Część 1 - docieplenie budynku, Część 2 - montaż instalacji klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2020-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. ul. B. Głowackiego 56
30-085 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 44 65 700, faks 12 44 65 702
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-08 09:30:02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Etap III: Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu - z podziałem na części: Część 1 - docieplenie budynku, Część 2 - montaż instalacji klimatyzacji
Część 1 - docieplenie budynku Przedmiot zamówienia w zakresie Części 1 obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu (ul. Garbarska 46, 32-340 Wolbrom) - w zakresie dotyczącym wykonania następujących robót: - demontaż paneli osłonowych z blachy trapezowej, - demontaż daszków nad wejściami do budynku, - wykonanie docieplenia ścian osłonowych metodą lekko mokrą przy zastosowaniu styropianu grafitowego ? ? 0,031, W / (mK) grubości 10 cm (wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikonowego, wykonanie opaski z tynku mozaikowego do wysokości 60 cm), - montaż stalowych parapetów okiennych, - montaż nad wejściami do budynku daszków osłonowych z pokryciem płytą poliwęglanową, - wymiana stalowych drzwi do kotłowni na drzwi zewnętrzne o wym. 90 x 200 - montaż na elewacji lamp oświetleniowych (wcześniej zdemontowanych) - montaż kamer zewnętrznych na elewacji budynku - malowanie drzwi stalowych (do magazynu węgla) - wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej elewacyjnej trapezowej T7P powlekanej w kolorze RAL7016 - 50,00 m2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia(OPZ). Część 2 - montaż instalacji klimatyzacji Przedmiot zamówienia w zakresie Części 2 obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu (ul. Garbarska 46, 32-340 Wolbrom) - w zakresie dotyczącym wykonania systemu klimatyzacji w wybranych sześciu pomieszczeniach biurowych w budynku Obwodu Drogowego w Wolbromiu. Łączna powierzchnia użytkowa lokali objętych klimatyzacją wynosi 111,16 m2. Średnia wysokość lokali wynosi 2,5 m. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - w załączeniu

Dokument nr: 550195624-N-2020, ZDW-DN-4-271-71/20

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Niniejsze zamówienie udzielone ma zostać w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP - wypełniając opisaną w tym przepisie sytuację znamionującą możliwość zastosowania tego trybu do udzielenia niniejszego zamówienia (Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie procedury konkurencyjnej (przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego) nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty, lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub też wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu (ul. Garbarska 46, 32-340 Wolbrom) - w ramach dwóch części zamówienia: Części 1 obejmującej docieplenie budynku i Części 2 obejmującej montaż instalacji klimatyzacji. Zamawiający zdecydował się na udzielenie tego zamówienia z wykorzystaniem trybu zamówienia z wolnej ręki z uwagi na zaistniały fakt niemożności wyłonienia wykonawcy / wykonawców dla tego zamówienia w trybie konkurencyjnym. Zamawiający w dniu 16.09.2020 r. dokonał wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Etap III: termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu - z podziałem na części: Część 1 - docieplenie budynku, Część 2 - montaż instalacji klimatyzacji (zn. ZDW-DN-4-271-65/20). Zamówienie stanowiące przedmiot postępowania zostało podzielone na części (Część 1 oraz Część 2), a Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na dowolną ilość spośród dwóch części zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 16.09.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 583951-N-2020). Przedmiotem tego postępowania było zamówienie obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu (docieplenie budynku w zakresie Części 1 oraz montaż instalacji klimatyzacji w zakresie Części 2). W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert (do dnia 01.10.2020 r. godz. 09:30) do Zamawiającego nie wpłynęła jednak żadna oferta na jakąkolwiek część zamówienia spośród części objętych tym postępowaniem. Postępowanie to zostało zatem w dniu 01.10.2020 r. unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP - z uwagi na niezłożenie w przedmiotowym postępowaniu (w zakresie wszystkich części zamówienia objętych jego przedmiotem) jakiejkolwiek oferty niepodlegającej odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Zawiadomienie o dokonaniu tej czynności zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl. W konsekwencji Zamawiający upublicznił informację o unieważnieniu tego postępowania również w ramach ogłoszenia opublikowanego w BZP w dniu 01.10.2020 r. (ogłoszenie nr 510190133-N-2020). Przywołane informacje dotyczące tego postępowania są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl pod adresem https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/archiwum.html?view=przetarg&id=4708. Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe okoliczności uznał zatem za uzasadnione i dopuszczalne przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP - mając przy tym również na względzie fakt niedokonania żadnej zmiany warunków realizacji zamówienia (obu wymienionych wyżej części) względem określonych na gruncie wcześniejszego trybu przetargowego. Podstawą podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zastosowaniu w tym zakresie procedury niekonkurencyjnej jest okoliczność, iż realizacja tego zamówienia jest wymagana i pilna, przez co nie ma możliwości i uzasadnienia dla przeprowadzenia ponownej procedury konkurencyjnej w tym zakresie (z uwagi na jej relatywną długotrwałość). Warunki realizacji zamówienia (obu części) są tożsame jak warunki określone na gruncie przywołanego postępowania przetargowego, które zostało unieważnione. Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie tego zamówienia Wykonawcom BAUMAR Mariusz Nędza ul. Na Węgry 58A, 32-440 Sułkowice (w zakresie Części 1) oraz EL-KRAK Piotr Wójcik ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków (w zakresie Części 2), którzy wedle wiedzy urzędowej Zamawiającego mają długoletnie doświadczenie w realizacjach tego typu zadań jak zadania będące przedmiotem tego zamówienia oraz dysponują odpowiednimi zasobami w kontekście ich realizacji. Powyższe rozwiązanie zostało uznane w niniejszej sytuacji za optymalne, uzasadnione okolicznościami faktycznymi oraz spełniające wszelkie wymagania formalno-prawne wynikające z ustawy PZP.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Etap III: Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu - z podziałem na części: Część 1 - docieplenie budynku

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
BAUMAR Mariusz Nędza, , ul. Na Węgry 58A, 32-440, Sułkowice, kraj/woj. małopolskie

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Etap III: Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu - z podziałem na części: Część 2 - montaż instalacji klimatyzacji

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
EL-KRAK Piotr Wójcik, , ul. Klimeckiego 14, 30-705, Kraków, kraj/woj. małopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.