Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3334z ostatnich 7 dni
14511z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wykonania czynności konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń i instalacji...

Przedmiot:

Usługa wykonania czynności konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń i instalacji słaboprądowych

Data zamieszczenia: 2020-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul.Narutowicza 20/22
90-135 Łódź
powiat: Łódź
042 664 79 18
oferty@filharmonia.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
usługa wykonania czynności konserwacji
i przeglądów technicznych urządzeń i instalacji słaboprądowych zlokalizowanych w budynku
Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy Ul. Narutowicza 20/22.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania czynności konserwacji i przeglądów technicznych niżej opisanych urządzeń i instalacji słaboprądowych:
a. sygnalizacji pożaru (wraz z klapami p.poż oraz oddymiajacymi),
b. dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
c. systemu sygnalizacji włamania i napadu,
d. systemu telewizji dozorowej,
e. informacji wizualnej,
f. telewizji satelitarnej,
g. centrali telefonicznej z siecią telefoniczną,
h. sieci komputerowej,
i. systemu oświetlenia ewakuacyjnego,
j. systemu BMS.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Specyfikacja:
Filharmonia Łódzka jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej obiektu Filharmonii Łódzkiej z 2004 r. oraz 2013r.
Istnieje możliwość udostępnienia ww. dokumentacji powykonawczej na miejscu, w siedzibie Zamawiającego - po wcześniejszym umówieniu tel. kontaktowy (42) 664 79 60 w godz. 9.00 - 15.00.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym umówieniu - tel. kontaktowy (42) 664-79-60 lub 603-310-086 w godz. 9.00-15.00.

Składanie ofert:
Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres oferty@filharmonia.lodz.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, Ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, sekretariat II piętro w terminie do godz. 11.00 dnia 23.10.2020 r.
Za moment złożenia oferty uznaje się jej wpłynięcie do Zamawiającego.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu i wg formularza ofertowego - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania usługi: od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.

Wymagania:
Uwarunkowania dotyczące zamówienia
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, przepisami BHP i p.poż.
Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. obowiązującymi w Filharmonii Łódzkiej jak też warunkami zawartej przez strony umowy.
2. Złożona oferta cenowa powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Za całość wykonanych prac obowiązuje cena ryczałtowa.
4. Do złożonej oferty cenowej musi być dołączony:
a. Wykaz osób, które będą wykonywały usługę
b. Koncesja MSWiA w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
c. Licencje I i II stopnia w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu
d. Autoryzacje firmy ESSER (NOVAR) i certyfikaty pracowników ukończenia przez nich specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru firmy ESSER
e. Świadectwa kwalifikacyjne SEP (typ E do 1 kV) uprawniających pracowników do prac przy urządzeniach elektrycznych.
5. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu do złożonej oferty musi być dołączony:
a. Wykaz wykonanych usług (minimum dwóch) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków zdolności technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie;
Usługi powinny mieć podobny charakter do przedmiotu zamówienia, być o łącznej wartości minimum 83 000,00 zł brutto
wraz
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:
o Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
o cena (znaczenie procentowe kryterium: 100 %)
UWAGI
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości procedury związanej ze złożonym zapytaniem ofertowym bez wyboru oferenta.
W załączeniu wzór umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Złożenie oferty oznacza jej akceptację.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
z Iwoną Miśkiewicz drogą elektroniczną iwona.miskiewicz@filharmonia.lodz.pl lub z Małgorzatą Walecką drogą elektroniczną malgorzata.walecka@filharmonia.lodz.pl
Tomasz Bęben

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.