Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3334z ostatnich 7 dni
14511z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów...

Przedmiot:

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów wyciszających

Data zamieszczenia: 2020-10-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178754636
przetargi@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 4 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów wyciszających na Ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z Ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie

Numer referencyjny: CZ-I.271.70.220.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów wyciszających na Ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z Ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie o łącznej długości ok. 37 m.

Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj-wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania ekranów wyciszających.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
71500000 Usługi związane z budownictwem
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1 program funkcjonalno-użytkowy,

2 wzór umowy wraz z załącznikami.

Stanowiące załączniki do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: cena ofertowa (brutto) - 60 %, okres rękojmi i gwarancji - 40 %.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.

CPV: 45200000, 71300000, 71500000

Dokument nr: 481488-2020, CZ-I.271.70.220.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, Ul. Joselewicza 4 pok. 10 POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.erzeszow.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Rzeszów

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
35-064
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dudek
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.