Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
52z dziś
3378z ostatnich 7 dni
14649z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej strzelnicy ćwiczebnej

Przedmiot:

Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej strzelnicy ćwiczebnej

Data zamieszczenia: 2020-10-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 615 54 44
pawel.zawadzki@malopolska.policja.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/213345
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej strzelnicy ćwiczebnej Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu
Opis postępowania:

Przedmiotemzamówienia jest przebudowa systemu wentylacji mechanicznej strzelnicy ćwiczebnej Komendy PowiatowejPolicji w Olkuszu przy Ul. Jana Pawła II 32. W zakres zamówienia wchodzi przebudowa systemu wentylacjiw pomieszczeniu strzelnicy ćwiczebnej w budynku KPP w Olkuszu przy Ul. Jana Pawła II 32, w celuosiągnięcia wymaganych 10 wymian na godzinę. W zakres zamówienia wchodzi dobór centraliwentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej. 2.Opis stanu projektowanego. Dla pomieszczenia strzelnicy ćwiczebnej w budynku KPP w Olkuszu zaprojektowano nowy system wentylacji nawiewno-wywiewnej z ponad 10-cio krotną wymiana powietrza.Zaprojektowano organizację wymiany powietrza w następującej wielkości: w strefie 25 m od kulochwytu(gdzie strzela się z broni gładkolufowej) 1/3 ilości powietrza wentylacyjnego tj. 2000 m3/h nawiew i 2200m3/h wywiew, w strefie kulochwytu zaprojektowano te same ilości powietrza dla nawiewu 2000 m3/h iwywiewu 2200 m3/h, pozostała ilość powietrza nawiewanego 2000 m3/h i wywiewanego 2200 m3/h będzierównomiernie rozprowadzona na pozostałej przestrzeni pomieszczenia strzelnicy. Zaprojektowanonawiewniki wirowe, natomiast kratki wywiewne będą miały lamelki ruchome z możliwością ustawienia ichpod kątem. Przewidziano dwa poziomy wywiewu powietrza wentylacyjnego: jeden poziom pod sufitem wilości 70 % a drugi na podłogą lub w podłodze w ilości 30 % powietrza wywiewanego. Ilość powietrzawentylacyjnego na poszczególne przestrzenie odbywać się będzie regulatorami zmiennego przepływusterowanymi z pomieszczenia instruktorów strzelania. Dla wyeliminowania potencjalnych martwychprzestrzeni projektuje się skośną obudowę podciągów od strony stanowiska strzeleckiego. Rozmieszczeniekratek wentylacyjnych pokazano na rysunkach. Kanały wentylacyjne rozprowadzające będą prowadzone podposadzką, zabezpieczone przed kulami. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepłabędzie zlokalizowana na zewnątrz budynku na poziomie terenu w bezpośredniej bliskości pomieszczeniastrzelnicy w tzw. patio. Kanały wentylacyjne do pomieszczenia strzelnicy będą doprowadzone w kanałachpodziemnych - tras kanałów. Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej będzie zasilana w energię cieplnąz węzła cieplnego. Przewody wychodzące z węzła (stan istniejący o średnicy DN 40 mm dla istniejącejcentrali wentylacyjnej) projektuje się przedłużyć do zasilania projektowanej centrali wentylacyjnej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa - załącznik 11 do SIWZ orazspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik 12 do SIWZ. Przedmiar robót(załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/wroboty budowlanej. Ilości podane w przedmiarze są orientacyjne i pomocnicze. 4. Jeśli w dokumentachskładających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu,Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych(technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważnezgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązaniarównoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych,a znajdującymi się w dokumentacji. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje sięna rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, żeoferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.6. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanychoraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z którejjednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacjipostępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji pracbudowlanych i wykończeniowych. 7. Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszejniż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przezZamawiającego zawarte są w projekcie umowy. 8. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy nawarunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. 9. Prace realizowane będą w czynnymobiekcie. 10. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwośćunieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzałprzeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwośćunieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
11. Wymagany termin realizacji umowy: nie później niż do 31 maja 2021 r.
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa asortymentowa:

Dokument nr: ZP.104.2020

Składanie ofert:
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2020-10-20 13:50:00 2020-11-06 12:00:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
Telefon: 12 615 54 44
PAWEŁ ZAWADZKI
pawel.zawadzki@malopolska.policja.gov.pl
Zamawiający: Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.