Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
powiat: kielecki
tel. 41 311 00 60, faks 41 311 00 61
gmina@maslow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Masłów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów
3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 n/w zadania: Zadanie nr 1: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Scholasteria przy drodze gminnej numer ewid. 162" oraz ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy na granicy z miejscowością Dąbrowa" o ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Scholasteria przy drodze gminnej numer ewid. 162" 1) Zakres robót a) Montaż słupów oświetleniowych - 6 szt.; b) Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej o łącznej długości trasy 186m; c) Montaż opraw oświetlenia drogowego typu LED - 6szt; 2) Budowa linii oświetlenia ulicznego - zakres prac montażowych a) W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 162 należy zabudować słupy oświetleniowe nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6. Słupy wykonać jako stalowe o wysokości 5m, montowane na fundamencie betonowym. b) Słupy wyposażyć w izolowane złącza kablowe umożliwiającymi podłączenie do czterech kabli o przekroju 35mm2. Zabudować słupy o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi zamawiającego. c) Na odcinkach od istniejącego słupa linii nN nr 3 do projektowanego słupa stalowego 3/1 i dalej do słupa 3/6 ułożyć kablową linię oświetleniową. Linię wykonać kablem ziemnym YAKXs 4x35mm2. Na słupie nr 3 kable chronić rurą osłonową BE50 do wys. 2,5m, rurę uszczelnić kapturem termokurczliwym. Opisać typ i kierunek zejścia kablowego, zastosować znaczniki grawerowane lub wypalane laserowo. d) Kabel ułożyć po trasie zgodnej z rysunkiem nr 2 PZT. Równolegle z kablem ułożyć bednarkę uziemiającą tFeZn 24x5. e) Na słupie nN nr 3 zabudować ogranicznik przepięć nN o napięciu roboczym 660V i znamionowym prądzie wyładowczym 5kA przeznaczony do linii izolowanej. Wykonać uziemienie słupa nr 3. Wartość rezystancji uziemienia R ? 10?. f) W skrzyni SOU istniejące zabezpieczenie obwodu oświetleniowego nr 1 - S301 C6A - bez zmian. 3) Montaż opraw oświetleniowych a) Na wskazanych na planie i schemacie projektowanych słupach stalowych nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 zainstalować oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 24W, oprawy montować bezpośrednio na trzpieniu słupa, bez wykorzystania wysięgnika. Oprawy zasilić bezpośrednio z IZK przewodami YdY 2x2,5mm2, w IZK zastosować bezpiecznik gF6A stanowiącą zabezpieczenie oprawy. Po zamontowaniu opraw wyregulować kąt nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametrów oświetlenia zgodnie z załączonymi obliczeniami fotometrycznym. o ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy na granicy z miejscowością Dąbrowa" 1) Zakres robót a) Montaż stanowisk słupowych - 9 szt.; b) Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetleniowej o łącznej długości trasy 305m; c) Montaż opraw oświetlenia drogowego typu LED - 9szt; 2) Budowa oświetlenia ulicznego - zakres prac montażowych a) W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy należy zabudować stanowiska słupowe nr 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9. Słupy wykonać na żerdziach wirowanych E10,5. b) Na odcinku od istn. słupa nr 14 do słupa nr 14/1 i dalej do projektowanego słupa 14/9 podwiesić przewód oświetleniowy ASXSn 2x25mm2. c) Podłączenie przewodu do istniejącej linii wykonać zaciskami odgałęźnymi jednostronnie przebijającymi izolację. d) Przewód oświetleniowy montować na ww. stanowiskach słupowych za pomocą certyfikowanego osprzętu do słupów wirowanych. e) Na słupie nr 14/9 zabudować ogranicznik przepięć nN o napięciu roboczym 660V i znamionowym prądzie wyładowczym 5kA przeznaczony do linii izolowanej. Wykonać uziemienie słupa 14/9. Wartość rezystancji uziemienia R ? 5?. f) W skrzyni SOU wymienić istniejące zabezpieczenie obwodu oświetleniowego nr 1 na S301 C10A 3) Montaż opraw oświetleniowych a) Na projektowanych słupach 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9 należy zamontować wysięgniki stalowe (montaż nad linią roboczą). Długość wysięgnika (poziomo) wynosi 1,0m, kąt nachylenia 0st.. Wysięgniki winny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne (grubość pokrycia cynkiem min 90 mikrometrów). Ponadto należy w wysięgniku wykonanym z rury stalowej wsunąć rurę osłonową PESZEL o średnicy 37mm. Ważnym szczegółem montażowym jest, aby oba końce rury winidurowej karbowanej wsuniętej do wysięgnika wy-stawały po około 10mm po obu końcach. Wystające krawędzie rury zaokrąglić. b) Na zabudowanych wysięgnikach należy zamocować oprawy oświetleniowe wyposażone w źródło światła typu LED o mocy 32W, nachylenie opraw względem płaszczyzny ziemi wynosi 5 st. c) Podłączenia projektowanej linii oświetlenia wykonać zgodnie z katalogiem Lnni, do zasilenia opraw użyć przewodów YdY 2x2,5mm2. Podłączenie pomiędzy linią napowietrzną a oprawami wykonać za pomocą zacisku dwustronnie przebijającego izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposażeniowej we wkładkę bezpiecznikową gF 6A stanowiącą zabezpieczenie pojedynczej oprawy. d) Po zamontowaniu opraw wyregulować kąt nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametrów oświetlenia zgodnie z załączonymi obliczeniami fotometrycznymi. Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy Ul. Foliowa, Ul. Graniczna" W ramach zlecenia inwestora należy wybudować linię oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy gm. Masłów. Projektowana linia oświetleniowa zasilana będzie częściowo ze stacji transformatorowej "Wola Kopcowa 1330" i stacji "1432 Masłów Parcele". Inwestycja została podzielona na trzy etapy realizacji. 1) Zakres robót: a) Doposażenie szafy SOU - 1 szt. b) Montaż stanowisk słupowych - 21 szt.; c) Przebudowa stanowisk słupowych - 1 szt.; d) Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetleniowej o łącznej długości trasy 735m; e) Montaż opraw oświetlenia drogowego typu LED - 21szt; 2) Budowa oświetlenia ulicznego - zakres prac montażowych ETAP 1 - oświetlenie Ul. Granicznej oraz części Ul. Foliowej a) Doposażenie szafy sterowania oświetleniem ulicznym SOU a. Istniejącą skrzynię SOU-1 na słupie nr 13 należy doposażyć w układ ograniczający prąd rozruchowy oraz dodatkowe pole odpływowe S301 C6A. b. Istniejący przewód oświetleniowy podwieszony przelotowo na żerdzi słupa nr 13 należy rozciąć i zakończyć obustronnie krańcowo na żerdzi słupa. Wykonać nowe nawiązanie obwodu oświetleniowego nr 2 przewodem ASXSn 2x25mm2. Przewód wprowadzić na szczyt słupa nr 13 i połączyć z istniejącym przewodem ASXSn 2x25mm2 podwieszonym w kierunku słupa nr 15/5. Zastosować zaciskami obustronnie przebijającymi izolację. Istniejący przewód oświetleniowy od słupa nr 13 do słupa nr 12/3 i słupa nr 5 będzie tworzył obwód ośw. nr 1. b) Budowa linii oświetlenia ulicznego a. W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Granicznej i Foliowej należy zabudować stanowiska słupowe nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Słupy wykonać na żerdziach wirowanych E10,5. b. Na odcinku od istn. słupa nr 15 do słupa nr 16 i dalej do projektowanego słupa 28 podwiesić przewód oświetleniowy ASXSn 2x25mm2. c. Podłączenie przewodu do istniejącej linii wykonać zaciskami obustronnie przebijającymi izolację. d. Przewód oświetleniowy montować na ww. stanowiskach słupowych za pomocą certyfikowanego osprzętu do słupów wirowanych. e. Na słupie nr 28 zabudować ogranicznik przepięć nN o napięciu roboczym 660V i znamionowym prądzie wyładowczym 5kA przeznaczony do linii izolowanej. Wykonać uziemienie słupa 28. Wartość rezystancji uziemienia R ? 5?. f. Projektowany odcinek linii stanowił będzie kontynuację obwodu oświetleniowego nr 2. Zabezpieczenie obwodu nr 2 w skrzyni SOU - S301 C6A. c) Montaż opraw oświetleniowych a. Na projektowanych słupach należy zamontować wysięgniki stalowe (montaż nad linią roboczą). Długość wysięgnika (poziomo) wynosi 1,0m, kąt nachylenia 0 st.. Wysięgniki winny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne (grubość pokrycia cynkiem min 90 mikrometrów). Ponadto należy w wysięgniku wykonanym z rury stalowej wsunąć rurę osłonową PESZEL o średnicy 37mm. Ważnym szczegółem montażowym jest, aby oba końce rury winidurowej karbowanej wsuniętej do wysięgnika wystawały po około 10mm po obu końcach. Wystające krawędzie rury zaokrąglić. b. Na zabudowanych wysięgnikach należy zamocować oprawy oświetleniowe wyposażone w źródło światła typu LED o mocy 32W, nachylenie opraw względem płaszczyzny ziemi wynosi 5 st. c. Podłączenia projektowanej linii oświetlenia wykonać zgodnie z katalogiem Lnni, do zasilenia opraw użyć przewodów YdY 2x2,5mm2. Podłączenie pomiędzy linią napowietrzną a oprawami wykonać za pomocą zacisku dwustronnie przebijającego izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposażeniowej we wkładkę bezpiecznikową gF6A stanowiącą zabezpieczenie pojedynczej oprawy. d. Po zamontowaniu opraw wyregulować kąt nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametrów oświetlenia zgodnie z załączonymi obliczeniami fotometrycznymi. ETAP 2 - oświetlenie części Ul. Foliowej a) Budowa linii oświetlenia ulicznego - zasilanie z SOU na st. "Wola Kopcowa 1330" a. W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Foliowej należy zabudować stanowiska słupowe nr 7/1, 7/2, 7/3 ,7/4. Słupy wykonać na żerdziach wirowanych E10,5. b. Wymienić w istniejącej lokalizacji słup oświetleniowy nr 7 (własność Gminy) na słup RPK-E10,5/4,3. Na przebudowany słup przenieść istniejącą oprawę oświetleniową. Materiały z demontażu przekazać właścicielowi majątku. c. Na odcinku od przebudowanego słupa nr 7 do projektowanego słupa 7/1 i dalej do słupa 7/4 podwiesić przewód oświetleniowy ASXSn 2x25mm2. d. Podłączenie przewodu do istniejącej linii wykonać zaciskami obustronnie przebijającymi izolację. e. Przewód oświetleniowy montować na ww. stanowiskach słupowych za pomocą certyfikowanego osprzętu do słupów wirowanych. f. Na słupie nr 7/4 zabudować ogranicznik przepięć nN o napięciu roboczym 660V i znamionowym prądzie wyładowczym 5kA przeznaczony do linii izolowanej. Wykonać uziemienie słupa 7/4. Wartość rezystancji uziemienia R ? 5?. g. Projektowany odcinek linii stanowił będzie kontynuację obwodu oświetleniowego nr 2. Zabezpieczenie obwodu nr 2 w skrzyni SOU - S301 C6A - bez zmian. b) Montaż opraw oświetleniowych a. Na projektowanych słupach 7/1, 7/2, 7/3 i 7/4 należy zamontować wysięgniki stalowe (montaż nad linią roboczą). Długość wysięgnika (poziomo) wynosi 1,0m, kąt nachylenia 0 st.. Wysięgniki winny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne (grubość pokrycia cynkiem min 90 mikrometrów). Ponadto należy w wysięgniku wykonanym z rury stalowej wsunąć rurę osłonową PESZEL o średnicy 37mm. Ważnym szczegółem montażowym jest, aby oba końce rury winidurowej karbowanej wsuniętej do wysięgnika wystawały po około 10mm po obu końcach. Wystające krawędzie rury zaokrąglić. b. Na zabudowanych wysięgnikach należy zamocować oprawy oświetleniowe wyposażone w źródło światła typu LED o mocy 32W, nachylenie opraw względem płaszczyzny ziemi wynosi 5 st. c. Podłączenia projektowanej linii oświetlenia wykonać zgodnie z katalogiem Lnni, do zasilenia opraw użyć przewodów YdY 2x2,5mm2. Podłączenie pomiędzy linią napowietrzną a oprawami wykonać za pomocą zacisku dwustronnie przebijającego izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposażeniowej we wkładkę bezpiecznikową gF6A stanowiącą zabezpieczenie pojedynczej oprawy. d. Po zamontowaniu opraw wyregulować kąt nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametrów oświetlenia zgodnie z załączonymi obliczeniami fotometrycznymi. ETAP 3 - oświetlenie ulicy wewnętrznej od Ul. Foliowej a) Budowa linii oświetlenia ulicznego - zasilanie z SOU na stacji "1432 Masłów Parcele" a. W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy wewnętrznej należy zabudować stanowiska słupowe nr 12/4, 12/5, 12/6, 12/7. Słupy wykonać na żerdziach wirowanych E10,5. b. Na odcinku od istn. słupa nr 12/3 do projektowanego słupa 12/7 podwiesić przewód oświetleniowy ASXSn 2x25mm2. c. Podłączenie przewodu do istniejącej linii wykonać zaciskami obustronnie przebijającymi izolację. d. Przewód oświetleniowy montować na ww. stanowiskach słupowych za pomocą certyfikowanego osprzętu do słupów wirowanych. e. Na słupie nr 12/7 zabudować ogranicznik przepięć nN o napięciu roboczym 660V i znamionowym prądzie wyładowczym 5kA przeznaczony do linii izolowanej. Wykonać uziemienie słupa 12/7. Wartość rezystancji uziemienia R ? 5?. f. Projektowany odcinek linii stanowił będzie kontynuację obwodu oświetleniowego nr 1. Zabezpieczenie obwodu nr 1 w skrzyni SOU - S301 C6A. b) Montaż opraw oświetleniowych a. Na projektowanych słupach od 12/4, 12/5, 12/6, 12/7 należy zamontować wysięgniki stalowe (montaż nad linią roboczą). Długość wysięgnika (poziomo) wynosi 1,0m, kąt nachylenia 0 st.. Wysięgniki winny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne (grubość pokrycia cynkiem min 90 mikrometrów). Ponadto należy w wysięgniku wykonanym z rury stalowej wsunąć rurę osłonową PESZEL o średnicy 37mm. Ważnym szczegółem montażowym jest, aby oba końce rury winidurowej karbowanej wsuniętej do wysięgnika wystawały po około 10mm po obu końcach. Wystające krawędzie rury zaokrąglić. b. Na zabudowanych wysięgnikach należy zamocować oprawy oświetleniowe wyposażone w źródło światła typu LED o mocy 32W, nachylenie opraw względem płaszczyzny ziemi wynosi 5 st. c. Podłączenia projektowanej linii oświetlenia wykonać zgodnie z katalogiem Lnni, do zasilenia opraw użyć przewodów YdY 2x2,5mm2. Podłączenie pomiędzy linią napowietrzną a oprawami wykonać za pomocą zacisku dwustronnie przebijającego izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposażeniowej we wkładkę bezpiecznikową gF6A stanowiącą zabezpieczenie pojedynczej oprawy. d. Po zamontowaniu opraw wyregulować kąt nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametrów oświetlenia zgodnie z załączonymi obliczeniami fotometrycznymi 3) Szczegółowe warunki wykonania prac zgodnie z wytycznymi: a) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - przejście poprzeczne napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nad drogą wojewódzką wykonać na wysokości min.5,5m nad jezdnią z zachowaniem skrajni drogowej. Po zakończeniu robót pas drogowy doprowadzić do stanu pierwotnego. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac w pasie drogowym należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Kierownika RDW w Zgórsku. Jeżeli planowana inwestycja wpłynie na ruch pojazdów i pieszych wymagane jest opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym. Uwaga! KOREKTA LOKALIZACJI SŁUPA NR 12/5 - PROJEKT ZAMIENNY W ZAŁĄCZENIU

CPV: 45231400-9,45316110-9,45311000-0,45315600-4,45316000-5

Dokument nr: 603667-N-2020, BiGP.271.54.2020.KJ

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1007

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Masłów Ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-13, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 1 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie 1: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego, której wartość wynosiła minimum 70 000,00 zł brutto. Zadanie 2: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego, której wartość wynosiła minimum 80 000,00 zł brutto. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które składa ofertę. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami: Dla zadania 1 i 2: o Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie jako Kierownik budowy lub Kierownik robót na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego. Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich zadań. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) SIWZ - załącznik nr 8 SIWZ. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a do SIWZ) 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b SIWZ)
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: Zadanie 1 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) Zadanie 2 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie kierownika robót 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.