Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3334z ostatnich 7 dni
14511z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu

Przedmiot:

Remont dachu

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Areszt Śledczy w Grójcu
Armii Krajowej 21
05-600 Grójec
powiat: grójecki
(48) 664-20-52 / (48) 664-27-25
as_grojec@sw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grójec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy:

Remont dachu w Areszcie Śledczym w Grójcu

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

?
OGŁOSZENIE

Areszt Śledczy w Grójcu (,,Zamawiający")

zaprasza wykonawców do składania ofert

w przedmiocie realizacji remont dachu w Areszcie Śledczym w Grójcu

Rodzaj zamówienia - roboty budowlane / usługi

Opis przedmiotu zamówienia - remont dachu w Areszcie Śledczym w Grójcu dotyczy:

Zadanie nr I remontu dachu nad pomieszczeniami magazynowymi: dach o powierzchni 254 m2, oraz wykonanie obróbek.

Zadanie nr II remontu dachu nad pomieszczeniem remizy i rozdzielni wraz z orynnowaniem: dach o powierzchni 55,60 m2, wykonanie obróbek blacharskich.

CPV: 45261900-3

Składanie ofert:
Data składania ofert:

04-11-2020 09:30

Zamawiający określa termin składania ofert w formie pisemnej na dzień 04.11.2020 r. do godz. 930 . Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:: as_grojec@sw.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce realizacji zamówienia:

W/w robota budowlana/ usługa będzie realizowana w Areszcie Śledczym w Grójcu, Ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

Wymagania:
Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań roboty budowlanej/usługi.

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje remont dwóch dachów na budynkach należących do Aresztu Śledczego w Grójcu

7. Na wszystkie wbudowane materiały, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu atesty, certyfikaty itp. potwierdzające parametry dostarczonych materiałów, jeśli były wymagane przez Zamawiającego.

8. Płatność za wykonanie zamówienia będzie realizowana przelewem w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

9. Wymagany okres gwarancji min. 24 miesięcy.

10. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty złoży zamówienie uwzględniając wymagania Zamawiającego oraz ofertę Wykonawcy.

11. Z wybranym wykonawcą zostanie przed realizacją zamówienia podpisana umowa uwzględniająca wymagania zamawiającego oraz ofertę wykonawcy.

12. Naprawa gwarancyjna w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia.

13. Termin związania z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę 30 dni.

14. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji remontu dachu, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić w dni pracy administracji w godz. 10.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu, pisząc na adres e-mail: as_grojec@sw.gov.pl.

Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- Najniższa cena brutto za całość zamówienia. W tym celu można wykorzystać załączony formularz ofertowy.

wraz z ofertą należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
Ofertę cenową (można wykorzystać załączony formularz ofertowy).

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty

Uwagi:
Do ogłoszonej procedury wyboru wykonawcy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie poniżej 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z oferentami jest Pan Piotr Łoboda tel. 048/ 664-20-52 wew. 19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.