Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3334z ostatnich 7 dni
14511z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana odcinka rury kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Wymiana odcinka rury kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2020-10-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa ,,Wspólna Praca"
ul.Sobieskiego 10
40-082 Katowice
powiat: Katowice
tel 32 2596576, 515 297 248, kom. : 515-297-248
sbmwspolnapraca@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa ,,Wspólna Praca" z siedzibą w Katowicach Ul. Sobieskiego 10 ogłasza przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na ,,Wymianę odcinka rury kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy Ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach"
Rodzaj, zakres oraz lokalizacja miejsca wykonania robót:
Rodzaj robót: Roboty ziemne, kanalizacyjne Nazwa nadana zamówieniu:
,, Wymiana odcinka rury kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy Ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach"
Adres inwestycji: Ul. Uniwersytecka 12, 40-007 Katowice
Zakres robót:
Demontaż kostki brukowej granitowej od studzienki kanalizacyjnej do murku oporowego o powierzchni około 3 m2
Wycięcie darni w miejscu wykonywanego wykopu z zabezpieczeniem do ponownego ułożenia Zdjęcie warstwy humusu na odkład
Wykonanie wykopu szerokość 1,6 m. o głębokości 1,6 m od studzienki kanalizacyjnej na długości niezbędnej do wymiany istniejących uszkodzonych rur kanalizacji deszczowej średnicy 200 mm. Demontaż uszkodzonych rur
Przygotowanie podłoża i montaż nowych rur kanalizacyjnych średnicy 200 mm z podłączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej wraz z wykonaniem kinety
Zasypanie wykopu z utwardzeniem gruntu, położenie humusu z odkładu i zabezpieczonej darni Wykonanie podkładu i ułożenie kostki brukowej granitowej

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.11.2020 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2020 r.

Składanie ofert:
Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w terminie - do dnia 13.11.2020 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub drogą e-mailową na adres sbmwspolnapraca@wp.pl Kryterium oceny ofert cena ryczałtowa 100%

Wymagania:
Oferta powinna zawierać cenę brutto wraz dostawą, montażem oraz deklarowanym okresem gwarancji.
Ponadto w zakresie Wykonawcy są wszelkie roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym także wywiezienie gruzu i odpadów materiałowych na wysypisko wraz z ich utylizacją.
Zaleca się zatem odbycie wizji lokalnej i w wycenie należy uwzględnić cały niezbędny zakres prac i materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu a także, że może być unieważniony bez podania przyczyny.
Dopuszczalne jest złożenie oferty poprzez przesłanie skanu wydrukowanego i wypełnionego formularza ofertowego (stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania) na adres e-mail sbmwspolnapraca@wp.pl W przypadku zaproszenia na negocjacje należy dostarczyć oryginał oferty.
Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Opis warunków udziału w postępowaniu :
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem).
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do zrealizowania zamówienia.
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §9 ,,Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,Wspólna Praca" w Katowicach" dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego,
Na potwierdzenie spełnienia w/wym. warunków wymaga się złożenia oświadczeń o ich spełnianiu (oświadczenia zawarte na formularzu ofertowym stanowią załącznik do zapytania ofertowego)

Kontakt:
Szczegółowych informacji na temat wyboru ofert udziela: Pan Marek Węgrzyński (dział techniczny) - nr teł: 515 297 248
Informacji w zakresie przedmiotowego przetargu udziela:
Marek Węgrzyński (Kierownik Administracji Osiedla "Śródmieście"), nr kom. : 515-297-248

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.