Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych na terenie gminy

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych na terenie gminy

Data zamieszczenia: 2020-11-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Porąbka
ul. ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
powiat: bielski
tel. 033 8272802, faks 338 272 802
Województwo: śląskie
Miasto: Porąbka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-10 11:45:11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych na terenie gminy Porąbka stanowiących własność TAURON Nowe Technologie S.A. w ramach tzw. "usługi oświetleniowej" w 2021r
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych na terenie gminy Porąbka stanowiących własność Wykonawcy tj. TAURON Nowe Technologie S.A. w ramach tzw. "usługi oświetleniowej" w roku 2021, polegającej na: 1)świadczeniu usług na infrastrukturze oświetleniowej w sposób zapewniający jej sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie obejmującym w szczególności: a)oględziny infrastruktury oświetleniowej, b)wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej, c)wymiana niesprawnych źródeł światła, d)utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany, e)lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii, f)utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych, g)wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach, h)wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy, i)utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.), j)bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających, k)kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania. Nastawianie czasów włączania i wyłączania przez Wykonawcę według wskazań Zamawiającego nie częściej niż 2 razy w roku, l)odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych, m)prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt l), n)utrzymanie opraw w należytej czystości. 2)całodobowej obsłudze infrastruktury oświetleniowej za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych, umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godz. na dobę; 3)bezzwłocznym podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych, takich jak: a)kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa, b)stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c)niesprawność fragmentów infrastruktury oświetleniowej stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej SN/0,4 kV, d)inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich

Dokument nr: 550223375-N-2020, ZP.271.4.1.2020

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przesłanka wynikająca z art.67 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: usługi mogą być świadczone przez jednego wykonawcę, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Uzasadnienie faktyczne wskazanej podstawy prawnej jest następujące: Zgodnie z art.18 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 poz. 775 ze zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy m.in. finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na jej terenie. Zadanie to Gmina realizuje między innymi poprzez zakup tzw. ,,usługi oświetleniowej" w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie około 1228 punktów instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Porąbka, które jednak nie stanowią jej własności lecz wchodzą w skład majątku Spółki Akcyjnej - Tauron Nowe Technologie S.A. Wskazana Spółka jest obecnie właścicielem łącznie ponad 90% sieci na terenie Gminy Porąbka. Pismem z dnia 06.11.2020r. Spółka poinformowała Zamawiającego, iż jako właściciel sieci nie wyraża zgody na prowadzenie prac na majątku stanowiącym jej własność przez jakikolwiek inny podmiot zewnętrzny. Odmowa wyrażenia zgody przez właściciela sieci na wykonanie prac na swoich sieciach i urządzeniach przez innego wykonawcę wybranego przez Gminę w trybie przetargu nieograniczonego czy w innym trybie konkurencyjnym, sprawia, iż mamy do czynienia z ,,monopolem" wykonawcy usług, o charakterze trwałym i nieprzezwyciężalny bo wynikającym z prawa własności rzeczy. Tymczasem, potencjał techniczny oraz nieskrępowany dostęp do sieci i urządzeń stanowi warunek konieczny do realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, które zamierza zlecić Zamawiający. Zatem Gmina Porąbka, chcąc dobrze realizować nałożone na nią zadania musi zawrzeć stosowną umowę na świadczenie ,,usługi oświetleniowej" z właścicielem majątku, którego ta usługa dotyczy, gdyż nie ma na dzień dzisiejszy podstaw prawnych do ograniczania prawa własności przedsiębiorstwa energetycznego. Prawo własności to właśnie jedno z ,,praw wyłącznych", o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 1b ustawy PZP, których wystąpienie w okolicznościach danej sprawy uzasadnia możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.