Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic...

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści

Data zamieszczenia: 2020-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Józefy Kantorówny 2a
40-381 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 322569901, Faks: +48 322569847
przetargi@mzum.katowice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice/proceedings
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 60 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści zlokalizowanych na terenie miasta Katowice

Numer referencyjny: 26/XI/2020/WP
II.1.2)Główny kod CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści zlokalizowanych na terenie miasta Katowice

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, woj. śląskie, gmina Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści zlokalizowanych na terenie miasta Katowice w zakresie minimalnym gwarantowanym zgodnie z zakresem ujętym w tabeli nr 15 zał. nr 2 do SIWZ.

Prawo opcji: zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - j.t. Dz.U. poz. 1843 z dnia 27 września 2019 r. ze zm, zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia o usługi zawarte w tabeli nr 17 zał. nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści zlokalizowanych na terenie miasta Katowice w zakresie minimalnym gwarantowanym zgodnie z zakresem ujętym w tabeli nr 15 zał. nr 2 do SIWZ.

Prawo opcji: zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - j.t. Dz.U. poz. 1843 z dnia 27 września 2019 r. ze zm, zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia o usługi zawarte w tabeli nr 17 zał. nr 2.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości:

60 000,00 PLN.

CPV: 50232100

Dokument nr: 540720-2020, 26/XI/2020/WP

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba zamawiającego. Link do transmisji on-line na stronie internetowej zamawiającego na kilka dni przed otwarciem ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/12/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, woj. śląskie, gmina Katowice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Józefy Kantorówny 2a
Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
40-381
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Mizdalski
E-mail: przetargi@mzum.katowice.pl
Tel.: +48 322569901
Faks: +48 322569847

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.