Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych

Przedmiot:

Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2020-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
powiat: wodzisławski
tel. +48324590431, faks +48327218703
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wodzisław Śląski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego Część I - Budowa oświetlenia w Parku Zamkowym, Nowym Mieście - Ul. Rybnicka, Ul. Marklowicka , Osiedlu XXX-lecia (ul. Leszka i Przemysława), Starym Mieście - obok WCK i skwer przed WCK. Część II - Budowa oświetlenia przy ulicach Małej, Stromej, Ofiar Oświęcimskich, Daszyńskiego, Ogrodowej i Cmentarzu przy Ul. Bogumińskiej
3.1. Zamówienie zostało podzielone na części. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania obejmuje: Część I - ,,Budowa oświetlenia w Parku Zamkowym, Nowym Mieście - Ul. Rybnicka, Ul. Marklowicka , Osiedlu XXX-lecia (ul. Leszka i Przemysława), Starym Mieście - obok WCK" a) Ul. Rybnicka: - demontaż opraw oświetleniowych 33szt., - montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku 33szt., - montaż sterowników do opraw 33 szt. - demontaż skrzynki rozdzielczej 1szt., - montaż skrzynki rozdzielczej 1szt. b) Ul. Marklowicka: - demontaż opraw oświetleniowych 49szt., - montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku 49szt., - montaż sterowników do opraw 49 szt. c) Ul. Leszka (parking) - kopanie rowów dla kabli ok. 93m2, - układanie kabli w wykopie 116m, - montaż uziomów poziomych w wykopie 116m, - montaż uziomów pionowych prętowych w wykopie 9m, - demontaż słupów parkowych 4 szt. - montaż i stawianie słupów aluminiowych H=10m wraz z fundamentem prefabrykowanym 6szt., - montaż i stawianie słupów aluminiowych parkowych H=5m wraz z fundamentem prefabrykowanym 2szt., - montaż opraw oświetleniowych LED 55W 11 szt - montaż opraw oświetleniowych LED 36W 2 szt. - montaż sterowników do opraw 13 szt. d) Ul. Przemysława - kopanie rowów dla kabli ok. 161m2, - układanie kabli w wykopie 239m, - montaż uziomów poziomych w wykopie 254m, - montaż uziomów pionowych prętowych w wykopie 31,5m - demontaż słupów parkowych 7 szt. - montaż i stawianie słupów parkowych aluminiowych H=5m wraz z fundamentem prefabrykowanym 13szt., - montaż i stawianie słupów parkowych aluminiowych H=7m wraz z fundamentem prefabrykowanym 1szt., - montaż opraw oświetleniowych LED 36W 14 szt. - montaż sterowników do opraw 14 szt. - montaż skrzynki rozdzielczej 3szt. e) Teren wokół WCK - kopanie rowów dla kabli ok. 148mb, - układanie kabli w wykopie 174m, - montaż uziomów poziomych w wykopie 147m, - montaż uziomów pionowych prętowych w wykopie 15m - montaż i stawianie słupów wraz z fundamentem prefabrykowanym 7szt., - wymiana opraw oświetleniowych 7szt., - montaż skrzynki rozdzielczej 3szt. f) Park Zamkowy: - badanie linii kablowej nn - demontaż słupów i opraw oświetleniowych 50szt., - montaż słupów i opraw oświetleniowych 50szt., - montaż sterowników do opraw 50 szt. - montaż uziomów poziomych i pionowych 3,0m w wykopie 50 kpl. g) Skwer przed WCK - badanie linii kablowej nn - demontaż słupów i opraw oświetleniowych 6szt., - montaż słupów i opraw oświetleniowych 6szt., - montaż sterowników do opraw 6 szt. - montaż uziomów poziomych i pionowych 3,0m w wykopie 6 kpl. Część II - ,,Budowa oświetlenia na ulicach Małej, Stromej, Ofiar Oświęcimskich, Daszyńskiego, Ogrodowej i Cmentarzu przy Ul. Bogumińskiej" W szczególności zadanie obejmuje wykonanie m.in. nasypujących robót: - demontaż opraw oświetleniowych 56szt. - wymiana słupów oświetleniowych na słupy kompozytowe z fundamentem 35szt, - montaż słupów aluminiowych stożkowych z fundamentem 1 szt. - montaż opraw oświetleniowych stylowych 19W, 20W i 38W łącznie 46szt, - montaż opraw oświetleniowych drogowych 38W 11szt, - montaż sterowników do opraw 46szt. - montaż uziomów poziomych i pionowych 3,0m w wykopie 35 kpl Dla części I oraz II: System sterowania oświetleniem ulicznym musi być kompatybilny z systemem, który został zainstalowany w roku 2019 w Wodzisławiu Śląskim, czyli System PLANet

Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia w Parku Zamkowym, Nowym Mieście - Ul. Rybnicka, Ul. Marklowicka , Osiedlu XXX-lecia (ul. Leszka i Przemysława), Starym Mieście - obok WCK i skwer przed WCK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Ul. Rybnicka: - demontaż opraw oświetleniowych 33szt., - montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku 33szt., - montaż sterowników do opraw 33 szt. - demontaż skrzynki rozdzielczej 1szt., - montaż skrzynki rozdzielczej 1szt. b) Ul. Marklowicka: - demontaż opraw oświetleniowych 49szt., - montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku 49szt., - montaż sterowników do opraw 49 szt. c) Ul. Leszka (parking) - kopanie rowów dla kabli ok. 93m2, - układanie kabli w wykopie 116m, - montaż uziomów poziomych w wykopie 116m, - montaż uziomów pionowych prętowych w wykopie 9m, - demontaż słupów parkowych 4 szt. - montaż i stawianie słupów aluminiowych H=10m wraz z fundamentem prefabrykowanym 6szt., - montaż i stawianie słupów aluminiowych parkowych H=5m wraz z fundamentem prefabrykowanym 2szt., - montaż opraw oświetleniowych LED 55W 11 szt - montaż opraw oświetleniowych LED 36W 2 szt. - montaż sterowników do opraw 13 szt. d) Ul. Przemysława - kopanie rowów dla kabli ok. 161m2, - układanie kabli w wykopie 239m, - montaż uziomów poziomych w wykopie 254m, - montaż uziomów pionowych prętowych w wykopie 31,5m - demontaż słupów parkowych 7 szt. - montaż i stawianie słupów parkowych aluminiowych H=5m wraz z fundamentem prefabrykowanym 13szt., - montaż i stawianie słupów parkowych aluminiowych H=7m wraz z fundamentem prefabrykowanym 1szt., - montaż opraw oświetleniowych LED 36W 14 szt. - montaż sterowników do opraw 14 szt. - montaż skrzynki rozdzielczej 3szt. e) Teren wokół WCK - kopanie rowów dla kabli ok. 148mb, - układanie kabli w wykopie 174m, - montaż uziomów poziomych w wykopie 147m, - montaż uziomów pionowych prętowych w wykopie 15m - montaż i stawianie słupów wraz z fundamentem prefabrykowanym 7szt., - wymiana opraw oświetleniowych 7szt., - montaż skrzynki rozdzielczej 3szt. f) Park Zamkowy: - badanie linii kablowej nn - demontaż słupów i opraw oświetleniowych 50szt., - montaż słupów i opraw oświetleniowych 50szt., - montaż sterowników do opraw 50 szt. - montaż uziomów poziomych i pionowych 3,0m w wykopie 50 kpl. g) Skwer przed WCK - badanie linii kablowej nn - demontaż słupów i opraw oświetleniowych 6szt., - montaż słupów i opraw oświetleniowych 6szt., - montaż sterowników do opraw 6 szt. - montaż uziomów poziomych i pionowych 3,0m w wykopie 6 kpl. Dla części I oraz II: System sterowania oświetleniem ulicznym musi być kompatybilny z systemem, który został zainstalowany w roku 2019 w Wodzisławiu Śląskim, czyli System PLANet.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6, 45300000-0, 45310000-3, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia na ulicach Małej, Stromej, Ofiar Oświęcimskich, Daszyńskiego, Ogrodowej i Cmentarzu przy Ul. Bogumińskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W szczególności zadanie obejmuje wykonanie m.in. nasypujących robót: - demontaż opraw oświetleniowych 56szt. - wymiana słupów oświetleniowych na słupy kompozytowe z fundamentem 35szt, - montaż słupów aluminiowych stożkowych z fundamentem 1 szt. - montaż opraw oświetleniowych stylowych 19W, 20W i 38W łącznie 46szt, - montaż opraw oświetleniowych drogowych 38W 11szt, - montaż sterowników do opraw 46szt. - montaż uziomów poziomych i pionowych 3,0m w wykopie 35 kpl Dla części I oraz II: System sterowania oświetleniem ulicznym musi być kompatybilny z systemem, który został zainstalowany w roku 2019 w Wodzisławiu Śląskim, czyli System PLANet.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6, 45300000-0, 45310000-3, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45316100-6,45300000-0,45310000-3,45316110-9

Dokument nr: 608024-N-2020, BZP.271.17.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
w formie pisemnej pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - Biuro Obsługi Klienta; Ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-07-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-07-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych. - Kierownik Budowy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), - kosztorys uproszczony. - dowód wpłaty należytego wykonania umowy
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium. a) Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę: - część I - 17.000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych PLN). - część II - 5.500,00 PLN ( słownie: pięćset tysięcy pięćset złotych PLN) składając ofertę na obie części należy zsumować kwoty z części I i części II. b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PEKAO S.A. / Rybnik 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). c) Termin wniesienia wadium upływa w dniu i godzinie składania ofert. Brak wpłaty wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. d) Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego" - CZĘŚĆ I lub CZĘŚĆ II lub CZĘĆ I i II. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. e) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium musi znajdować się na rachunku Zamawiającego do godziny otwarcia ofert. f) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wszelkie kwestie związane ze zwrotem i zatrzymaniem wadium zostały uregulowane w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.