Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów...

Przedmiot:

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych

Data zamieszczenia: 2020-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2
76-251 Kobylnica
powiat: słupski
tel. 59 841 59 12, faks 59 841 59 15
Województwo: pomorskie
Miasto: Kobylnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-17 14:15:07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych wraz z konserwacją na terenie Gminy Kobylnica w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r."
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kobylnica, obejmująca: 1. Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica będących własnością Wykonawcy: 1) Usługa obejmuje maksymalnie 745 punkty świetlne na dzień 01.11.2020 r. usytuowane na terenie Gminy Kobylnica, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do projektu umowy, 2) Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia i wykonania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia ciągłości oświetlenia na obszarze Gminy Kobylnica w porze od zmierzchu do świtu, 3)Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, a w szczególności: a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, c) przeglądy techniczne opraw, d) wymianę źródeł światła, e) malowanie i konserwację metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych, f) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, g) wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników, h) wymianę wyeksploatowanych opraw, i) wymianę wyeksploatowanych tablic i szafek, j) wymianę linii napowietrznych i kablowych, k) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, l) naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, m) podwieszanie zerwanych przewodów, n) wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, o) wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów, p) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, q) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, r) całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, s) prowadzenie rejestru zdarzeń. 2. Dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica. 1) DOSTAWA energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 2) DOSTAWA i dystrybucja energii elektrycznej obejmuje punkty poboru usytuowane na terenie Gminy Kobylnica, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do projektu umowy

Dokument nr: 550229268-N-2020, CUW-DOR.271.22.2020.OZ

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych wraz z konserwacją na terenie Gminy Kobylnica dotyczy: dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych będących własnością Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, znajdujących się na terenie Gminy, jak również konserwacji ww. urządzeń oświetleniowych. Zamawiający zastosował procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, tj. z uwagi na to, że usługi, dostawy i dystrybucja objęte niniejszym zamówieniem mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z obowiązującym Prawem energetycznym na podstawie art. 3 pkt 22 do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia ulicznego, co obejmuje zarówno finansowanie dostarczanej energii elektrycznej oraz finansowanie utrzymania punktów świetlnych znajdujących się na terenie gminy, również tych niebędących własnością gminy. W Gminie Kobylnica urządzenia oświetleniowe, objęte niniejszym zamówieniem stanowią w 100% własność majątku spółki ENERGA Oświetlenie. Zgodnie z treścią prawa własności określoną w art. 140 k.c., gmina nie będąc właścicielem infrastruktury oświetleniowej nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację tej infrastruktury. Gmina nie może zatem narzucić właścicielowi infrastruktury innego wykonawcy, gdyż oznaczałoby to naruszenie w/w artykułu i rodziło po stronie ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. roszczenie określone w art. 222 kodeksu cywilnego. Dodatkowo ustawa Prawo Budowlane w art. 61 nakłada na właściciela obowiązek utrzymania urządzeń w należytym stanie technicznym. W takiej sytuacji firma ta jest jedynym wykonawcą mogącym świadczyć usługę utrzymania urządzeń oświetleniowych stanowiących własność lub powiązanych z urządzeniami ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. Wybierając tryb zamówienia z wolnej ręki Gmina Kobylnica ma możliwość wynegocjowania z Energą Oświetlenie wysokości opłat za utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz innych postanowień umowy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., kancelaria.oswietlenie@energa.pl, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855, Sopot, kraj/woj. pomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.