Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja hali produkcyjnej

Przedmiot:

Adaptacja hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2020-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: KORPORACJA BUDOWLANO-HANDLOWA AKORD HERNAS,KOMOROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Sikorki 21
31-589 Kraków
powiat: Kraków
533 125 537
kk@kbhakord.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18009
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_20_3.2.1_0019 z dnia 20 listopada 2020 r. na adaptację hali produkcyjnej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja obiektu magazynowo - produkcyjnego w Krakowie przy Ul. Dymarek 2, która obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, instalacji grzewczej oraz instalacji sprężonego powietrza.
Dane obiektu:
- hala - 1978 m2,
- plac przed halą - 1440 m2,
- powierzchnia biura dół + szatnie - ok. 256 m2,
- powierzchnia biura piętro - ok. 256 m2,
- suwnice dwie równoległe wzdłuż całej hali o udźwigu 5 t i 6,3 t,
- instalacja elektryczna + trójfazowa rozprowadzona po całej hali,
- instalacja pneumatyczna rozprowadzona po całej hali.
Wysoki standard obiektu (odpowiednie posadzki, przydział mocy) pozwala na instalację zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej bez konieczności przeprowadzania adaptacji budowlanej wymagającej pozwolenia na budowę. Opinia w tym zakresie została wydana przez uprawnionego architekta.
W ramach projektu hala zostanie przystosowana do prowadzenia działalności produkcyjnej.
Wykonawca w ramach zamówienia wykona instalację elektryczną, instalację wentylacyjną, instalację grzewczą oraz instalację sprężonego powietrza zgodnie z poniższą specyfikacją:
Instalacja elektryczna:
Zakres oferty ma obejmować:
1. Projekt obejmujący obliczenia i rysunki techniczne i wytyczne BiOZ
2. Uzgodnienia techniczne
3. Dostawę materiałów
4. Wykonanie instalacji
5. Niezbędne pomiary odbiorowe
Dostosowanie instalacji elektrycznej obejmować będzie:
- rozbudowę instalacji elektrycznej hali ze względu na zwiększone zapotrzebowanie mocy wraz z tablica główną,
- montaż nowych rozdzielni elektrycznych /nowe urządzenia - wymianę okablowania oraz instalacji elektrycznej ze względu na instalację nowych urządzeń,
- przebudowę instalacji oświetlenia wewnętrznego hali ze względu na wymagania BHP dotyczące oświetlenia stanowisk pracy. Oświetlenie na poziomie ok 300 lx oparte na oprawach LED ze względu na mniejsze zużycie energii,
- wykonanie instalacji niskoprądowych i komputerowych w obrębie hali produkcyjnej: wykonanie instalacji CCTV (telewizja przemysłowa), sieci komputerowej z pomieszczeniem serwerowni, sygnalizacji włamania itp.
Szacowana suma zapotrzebowania mocy przyłączeniowej wskazana w Załączniku 4.
Planowany rozkład urządzeń wskazano na rysunku Załącznik 5.
Instalacja wentylacyjna:
Zakres oferty ma obejmować:
1. Projekt obejmujący obliczenia i rysunki techniczne i wytyczne BiOZ
2. Uzgodnienia techniczne
3. Dostawę materiałów
4. Wykonanie instalacji
5. Niezbędne pomiary odbiorowe
Dostosowanie instalacji wentylacyjnej obejmować będzie:
Rozbudowę istniejącej instalacji wentylacyjnej dla hali produkcyjnej z zastosowaniem systemu wentylacyjnego działającego w sposób ciągły, z osłabieniem w nocy, zapewniającego dostarczenie wymaganej ilości powietrza.
Nawiew powietrza na halę realizowany będzie dyszami dalekiego zasięgu z kanałów prowadzonych pod konstrukcją hali wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
Wyciąg powietrza ze względu na funkcję dogrzewania powietrznego odbywa się górą kratkami z przepustnicą regulacyjną. Centrale wentylacyjne z wymiennikami ciepła zlokalizowane będą poza halą ze względu na brak miejsca.
Kubatura hali 15 800m3, w tym kubatura biura i zaplecza socjalnego 1 500 m3.
Planowany rozkład urządzeń wskazano na rysunku Załącznik 5.
Instalacja grzewcza:

CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45350000-5

Dokument nr: 2020-10728-18009, 1_20_3.2.1_0019

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-12-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2020-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-04-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Od daty podpisania umowy z Zamawiającym do 30.04.2021 r.

Wymagania:
Zakres oferty ma obejmować:
1. Projekt obejmujący obliczenia i rysunki techniczne i wytyczne BiOZ
2. Uzgodnienia techniczne
3. Dostawę materiałów
4. Wykonanie instalacji
5. Niezbędne pomiary odbiorowe
Dostosowanie instalacji grzewczej obejmować będzie:
Rozbudowę istniejącej instalacji grzewczej opartej na strefowych promiennikach nadmuchowych i przystosowanie jej do wymagań związanych ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną. Założono wykonanie instalacji w oparciu o przyłącze gazowe. Dotyczy to podwyższonych parametrów temperaturowych i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów. Dodatkowo przyjęto również dogrzewanie stref roboczych za pomocą promienników infrared dobranych do zastosowanych technologii.
Kubatura hali 15 800m3, w tym kubatura biura i zaplecza socjalnego 1 500 m3.
Planowany rozkład urządzeń wskazano na rysunku Załącznik 5.
Instalacja pneumatyczne:
Zakres oferty ma obejmować:
1. Projekt obejmujący obliczenia i rysunki techniczne i wytyczne BiOZ
2. Uzgodnienia techniczne
3. Dostawę materiałów
4. Wykonanie instalacji
5. Niezbędne pomiary odbiorowe
Dostosowanie instalacji pneumatycznej obejmować będzie:
Rozbudowanie instalacja pneumatyczna zapewniające odpowiednie wydatki powietrza dla poszczególnych maszyn obróbkowych oraz do wszystkich stanowisk roboczych. Zakupione zostaną elementy trwale związane z instalacją: sprężarka z osprzętem (osuszacz, zbiorniki ciśnieniowe, separator cyklonowy oraz wodno-olejowy) oraz elementy umożliwiające rozprowadzenie sprężonego powietrza po hali (rury, przyłącza, el. mocujące).
Planowany rozkład urządzeń wskazano na rysunku Załącznik 5
Wykonawca do oferty załączy wykaz, który winien zawierać nazwę producenta, model, symbol oferowanych produktów w sposób umożliwiający jednoznaczne zweryfikowanie parametrów technicznych.
Istnieje również możliwość okazania miejsca inwestycji po wcześniejszym telefonicznym oraz mailowym umówieniu z Zamawiającym.
W przypadku, gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia - mają one jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, które to wymagania są przedstawione w punkcie II Zapytania ofertowego.

Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-12-0019/18 - Wdrożenie wyników prac B+R w postaci systemu wymienialnych nadwozi dla aut dostawczych
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności całkowicie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, spowodowanych między innymi epidemią koronawirusa, uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (np. spowodowanych decyzją władz państwowych, samorządowych, służb sanitarnych, itp.) oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy z Wykonawcą. Zmiany w treści umowy muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa, w tym przepisy Prawa Budowlanego, nakładają obowiązek ich posiadania;
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
o prowadzą działalność gospodarczą i posiadają minimum roczne doświadczenie w zakresie realizacji robót /usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-11-20
Data ostatniej zmiany
2020-11-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Wartość zamówienia netto (w PLN) dla ofert złożonych w innych walutach zostanie zastosowany kurs NBP tej waluty z dnia 07.12.2020r - 90%,
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru (w miesiącach) - 10%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Komorowski
tel.:
e-mail: kk@kbhakord.pl
Karolina Heksel
tel.: 533 125 537
e-mail: karolina.heksel@bldg.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.