Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane z zakresu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych w budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane z zakresu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych w budynku

Data zamieszczenia: 2020-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
telefon: 77 461 99 00 (sekretariat), fax: 77 413 0728
oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia: Roboty budowlane z zakresu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych w budynku przy Ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich.
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane z zakresu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych w budynku przy Ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich.
Wielkość/zakres zamówienia: Wykonanie robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biurowych i WC; zmiana funkcjonalności (WC) wymiana wykładzin, wymiana stolarki drzwiowej, szpachlowanie, malowanie, wymiana płytek podłogowych i ściennych, wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana armatury sanitarnej, montaż kabin sanitarnych, wymiana grzejnika; zgodnie z załączonym obmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z zakresu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych w
budynku przy Ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót
ogólnobudowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biurowych i WC; zmiana funkcjonalności (WC)
wymiana wykładzin, wymiana stolarki drzwiowej, szpachlowanie, malowanie, wymiana płytek podłogowych
i ściennych, wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana armatury sanitarnej, montaż kabin sanitarnych,
wymiana grzejnika; zgodnie z załączonym obmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dokument nr: ZP-05/11/20

Składanie ofert:
Data składania ofert: 30 listopad 2020, 12:00
Miejsce składania ofert: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
7. Miejsce, termin i warunki złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2020 do godz. 12:00 za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mailowy: oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl lub
osobiście w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego Ul. Zamkowa 4 - biuro podawcze parter
w godz.ch 8:00-12:30.
Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie
nie wykonał, albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych
postępowaniach.
Złożona oferta nie odpowiadająca treści zapytania lub niezgodna z kryteriami i warunkami
ogłoszenia o zamówieniu zostanie uznana za nieważną i pozostanie bez rozpatrzenia.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej może zostać uznana za
nieważną i zwrócona Wykonawcy.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie
rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
9. Przewidywany i Planowany termin realizacji zadania:
Do 30.12.2020r.

Wymagania:
3. Tryb: Ogłoszenie o zamówieniu -Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro -- do postępowania
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -- otwarty nabór ofert.
6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk oferty
załączony jest do niniejszego ogłoszenia. Przed złożeniem oferty zamawiający wymaga dokonania
wizji lokalnej z przedstawicielem zamawiającego. Oferta złożona bez dokonania wizji lokalnej uznana
zostanie za nieważną.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie załączonych dokumentów, uzgodnień z
zamawiającym. Załączony obmiar robót ma charakter pomocniczy. Zamawiający zaleca wykonanie obmiarów w
czasie wymaganej wizji lokalnej.
8. Warunki wykonania zadania/realizacji zamówienia:
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami i uzgodnieniami
z Zamawiającym.
10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
W terminie, nie dłuższym niż 2 dni od dnia zamieszczenia informacji (informacja o wyniku postępowania)
Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na wykonanie zamówienia.
Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, oznaczać będzie rezygnację z wykonania zadania. Zamawiający
zwróci się do następnego wykonawcy (którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie
zamówienia.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu: Dariusz Wróbel
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Referatu Arkadiusz Linek
tel. 077/4619913, e-mail:
a.linek@gzmk.strzelceopolskie.pl
Pracownik Referatu Dariusz Wróbel w dniach 23-27.11.2020r. w godzinach 13:30-19:30,
w dniu 30.11.2020r. w godzinach 7:00-13:00
pok. 6, tel. 077/491-99-10, e-mail d.wrobel@gzmk.strzelceopolskie.pl
Pracownik Referatu Dariusz Wiśniewski w dniach 23-27.11.2020r. w godzinach 7:00-13:00,
pok. 6, tel. 077/491-99-12, e-mail d.wisniewski@gzmk.strzelceopolskie.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.