Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa instalacji gazowej wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w lokalu

Przedmiot:

Przebudowa instalacji gazowej wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w lokalu

Data zamieszczenia: 2020-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
tel.: 077 461 99 00, fax: 077 413 07 28
oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa instalacji gazowej wraz ze zmianą sposobu
ogrzewania na C.O. etażowe- gazowe wraz z wykonaniem instalacji wentylacji wywiewnej w
lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy Ul. Mickiewicza 3/8 w Strzelcach Opolskich
na działce 3728/2

Dokument nr: ZP- 12/11/20

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2020r. do godz. 12:00 za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mailowy: oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl lub
osobiście w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego Ul. Zamkowa 4 - biuro podawcze parter
w godz.ch 8:00-12:30.
Złożona oferta nie odpowiadająca treści zapytania lub niezgodna z kryteriami i warunkami
ogłoszenia o zamówieniu zostanie uznana za nieważną i pozostanie bez rozpatrzenia.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej może zostać uznana za
nieważną i zwrócona Wykonawcy.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie
rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
10. Przewidywany i Planowany termin realizacji zadania:
Do 19.12.2020r.

Wymagania:
6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk
oferty załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie załączonych dokumentów
i przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
UWAGA: Przed złożeniem oferty zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej z przedstawicielem
zamawiającego w celu dokonania dokładnych ustaleń.
7. Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie
wykonał, albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych
postępowaniach.
9. Warunki wykonania zadania/realizacji zamówienia:
1. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami
i uzgodnieniami z Zamawiającym, pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami,
dokumentacją projektową, przedmiarem robót (przedmiar robót stanowi dokument
pomocniczy).
2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
W terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamieszczenia informacji (informacja o wyniku
postępowania) Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na wykonanie zamówienia.
Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, uprawnia zamawiającego do zwrócenia się
następnego wykonawcy (którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie
zamówienia.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.