Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
468z dziś
2700z ostatnich 7 dni
12608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie techniczno - konserwacyjne przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych

Przedmiot:

Utrzymanie techniczno - konserwacyjne przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z siedzibą w Bychawie
ul. Antoniego Budnego 5
23-100 Bychawa
powiat: lubelski
tel. 081 5661393 w. 28, faks 815 660 256
rdw.lublin@zdw.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Bychawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie techniczno - konserwacyjne przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 747 na odcinku Przytyki - Marynin (63+092 - 92+040) oraz utrzymanie techniczno - konserwacyjne oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 809a (0+383 - 1+321) w 2021 r
1. Zamówienie obejmuje utrzymanie techniczno - konserwacyjne przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 747 na odcinku Przytyki - Marynin (63+092 - 92+040) oraz utrzymanie techniczno - konserwacyjne oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 809a (0+383 - 1+321) w 2021 r. zgodnie z następującym zakresem: I. Przepompownie 1) Zakres robót należących do Wykonawcy przy utrzymaniu konserwacyjnym przepompowni: a) Oczyszczanie na bieżąco studni (tj. zbiornika w którym zamontowane są pompy) z zanieczyszczeń (namułu itp.) b) oczyszczenie pływakowych czujników poziomu c) sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych oraz wkładek bezpiecznikowych d) inicjowanie pracy wyłączników różnicowo prądowych przyciskiem ,,Test" e) przegląd stanu pomp f) kontrola pomiaru poziomu przez czujniki pływakowe g) przegląd stanu przekaźników i styczników h) przegląd jakości połączeń elektrycznych na zaciskach listew przyłączeniowych oraz aparatów i) przegląd zabezpieczeń zainstalowanych w rozdzielni j) sprawdzenie działania ogrzewania szafki k) pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika pompy oraz przewodów zasilających l) kontrola kabli zasilających pod kątem załamań oraz uszkodzeń izolacji 2) Czynności kontrolno - pomiarowe do wykonania przez Wykonawcę: a) Sprawdzenie sterownika. b) Sprawdzenie pomp sucho biegu. c) Sprawdzenie przekaźników. d) Sprawdzenie ochronników. e) Sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych. f) Sprawdzenie styczników. g) Sprawdzenie wyłączników termicznych. h) Sprawdzenie sof startów. i) Pomiary izolacji - ciągłości przewodów zerowych. j) Pomiary izolacji silników. k) Pomiary uziemienia. l) Pomiary szafy sterowniczej. Kontrola w/w punktów będzie wykonywana maksymalnie co 14 dni. II. Oświetlenie drogowe 1) Czynności kontrolno - pomiarowe do wykonania przez Wykonawcę: a) Kontrola szaf sterowniczych. b) Kontrola zegara sterującego. c) Kontrola zabezpieczeń. d) Kontrola styczników. e) Kontrola oświetlenia drogowego. f) Pomiary rezystancji izolacji. Kontrola w/w punktów co 14 dni. 2) Zakres robót należących do Wykonawcy przy utrzymaniu konserwacyjnym oświetlenia drogowego: a) wymiana przepalonych źródeł światła (wymianę należy przeprowadzić w przypadku stwierdzenia na całym utrzymywanym odcinku więcej niż pięć przepalonych źródeł światła) - w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia przepalonych źródeł światła, b) wykonanie przeglądu stanu technicznego słupów, opraw oświetleniowych oraz szaf sterowniczych w porze dziennej - co najmniej 2 razy w miesiącu, c) wykonanie przeglądu linii oświetleniowej w porze nocnej (przy świecącym oświetleniu) - co najmniej 2 razy w miesiącu, d) naprawa lub wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uszkodzeń, e) synchronizacja oraz przestawianie działających nieprawidłowo zegarów sterowniczych - w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, f) wymiana uszkodzonych przewodów połączeniowych pomiędzy złączem słupowym a oprawą oświetleniową - w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia usterki, g) wymiana przepalonych bezpieczników oraz uszkodzonych złączy słupowych - w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, h) zlokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń mechanicznych powstałych na kablach zasilających (ziemnych) - niezwłocznie, i) usuwanie usterek w szafach sterowniczych - wymiana uszkodzonych podzespołów - w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, j) zabezpieczenie miejsca uszkodzonych słupów (tj. mufowanie kabli) zagrażający bezpieczeństwu pieszych lub pojazdów kołowych - niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia lub po otrzymania informacji od RDW Lublin), k) demontaż słupów lamp oświetleniowych po kolizjach drogowych - w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia uszkodzeń, l) wymiana słupów oraz opraw oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych - w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia uszkodzeń, m) wykonywanie wszelkich napraw powstałych w wyniku aktów wandalizmu, wypadków drogowych oraz wyładowań atmosferycznych - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uszkodzeń. III. Znaki aktywne 1) Czynności kontrolno - pomiarowe do wykonania przez Wykonawcę: a) Kontrola znaków. b) Kontrola szafy sterowniczej c) Kontrola sterownika. d) Kontrola zasilacza. e) Kontrola końcówek mocy. f) Kontrola akumulatorów. g) Kontrola zasilania rezerwowego. h) Pomiary rezystancji izolacji przewodów. Kontrola w/w punktów co 14 dni. 2) Zakres robót należących do Wykonawcy przy utrzymaniu konserwacyjnym znaków aktywnych: a) czyszczenie styków elektrycznych wg potrzeb (co najmniej raz na 9 miesięcy), b) wykonanie niezbędnych badań elektrycznych, min. 1 raz w okresie Umowy, c) sprawdzenia raz na 6 miesięcy stan przewodów zasilających, zaczynając od znaku aż do skrzynki zasilającej, d) czyszczenie baterii słonecznych wg potrzeb (co najmniej raz na 6 miesięcy), e) doładowanie akumulatora przy obu znakach aktywnych U-3a/b - co najmniej 2 razy w okresie Umowy, f) sprawdzenie stanu akumulatora oraz regulatora napięcia, przynajmniej raz na kwartał. Napięcie w akumulatorze nie powinno być niższe niż 12 V, g) usuwanie ewentualnych usterek przy czujniku zmierzchowym, h) wymiana uszkodzonych (przepalonych) listew żarówek diodowych. 2. Czynności kontrolno pomiarowe wykonywane przez Wykonawcę dotyczące przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych muszą być wpisane w dzienniku eksploatacji urządzeń elektrycznych (dziennik eksploatacji zapewnia Zamawiający i zostanie on przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy) i potwierdzone przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego w Bełżycach. 3. Dokładna lokalizacja, ilości i zasady wykonania zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Koszt napraw (robocizna) urządzeń przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na przedmiotowym odcinku pokrywa Wykonawca. Ponadto koszty pracy urządzeń takich jak: podnośnik koszowy (tj. zwyżka) oraz dźwig również ponosi Wykonawca. 5. RDW Lublin - po otrzymaniu faktury od Wykonawcy - będzie pokrywał koszty nowych źródeł światła (żarówek), słupów lamp oświetleniowych wraz z oprawami oraz znaków aktywnych i urządzeń w przepompowni. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zbadania rynku i zakupu możliwie jak najtańszych materiałów, gwarantujących jakość materiałów i urządzeń nie niższą niż aktualnie występującą. 6. Za wykonanie całości zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. 7. Miesięczna kwota ryczałtowa obejmuje koszty robocizny oraz ewentualnego wynajmu sprzętu (np. zwyżka, żuraw samochodowy, dźwig). 8. W przypadku wystąpienia awarii o bardzo dużych rozmiarach (np. na skutek kataklizmów pogodowych, wypadków drogowych lub innych zdarzeń trudnych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy) gdzie koszty wynajmu sprzętu potrzebnego do usunięcia takiej awarii przewyższa wartość miesięcznej kwoty ryczałtowej, wówczas opłatę za cały koszt wynajętego sprzętu ponosi Zamawiający. 9. Koszty materiałów (np. słupy, oprawy oświetleniowe, źródła światła, zegary sterownicze, elementy szaf sterowniczych, znaki aktywne, urządzenia przepompowni itp.) użyte do realizacji niniejszej umowy rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur. Za powyższe materiały zapłaci Zamawiający. Wszystkie faktury za materiały muszą być dostarczone do RDW Lublin w terminie do 14 dni od ich zakupu. Wykonawca musi uzgodnić zasadność zakupu i otrzymać pozwolenie od Zamawiającego w przypadku zakupu materiałów powyżej 1 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zbadania rynku i zakupu możliwie jak najtańszych materiałów, gwarantujących jakość materiałów i urządzeń nie niższą niż aktualnie występującą, przedstawiając zebrane oferty Zamawiającemu do akceptacji. 10. Wykonawca przed zakupem materiałów potrzebnych do wykonania prac związanych z przedmiotowymi robotami dokona analizy kosztów materiałów w co najmniej kilku hurtowniach elektrycznych i wybierze materiały - porównywalne jakościowo - w najniższej cenie oraz przedstawi do akceptacji do tutejszego Rejonu. 11. Wykonawca podczas prowadzenia prac na jezdni, musi oznakować miejsce robót (od strony najazdu) tablicą zamykająca typu U-26 (zamontowaną na przyczepce lub na samochodzie) z odpowiednio ustawionym znakiem C-9/C-10. 12. Podczas prowadzenia prac tablica zamykająca U-26 musi mieć włączone oraz sprawne lampy wczesnego ostrzegania (dwie lampy o średnicy soczewek ? 300 mm) i lampy żółtej strzały (o średnicy soczewek ? 150 mm) skierowane odpowiednio do znaku nakazu (C-9 lub C-10). 13. Zamówienie należy wykonać w sposób gwarantujący należytą jakość i zgodnie z przepisami BHP. 14. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione w pkt. III.2 posiadającej stosowne aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji ,,E" 15. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń sygnalizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. ( Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci)

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 615496-N-2020, R4.ST.372.56.2020.ik

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.zdw.lublin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godz.: 11:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej; 2. Minimalne warunki dotyczące: 1) Doświadczenia wykonawcy: Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej usługi polegającej na utrzymaniu oświetlenia drogowego, znaków aktywnych oraz konserwacji przepompowni przez okres minimum 1 roku wykonanej należycie. 2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadają aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji ,,E". Spełnienie tych warunków zamawiający oceni na podstawie oświadczenia (wzór załącznik B). 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy pzp i w pkt VI.1 i 2.1)-3) SIWZ. 5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium, b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A) wraz z załączonym Kosztorysem ofertowym (wzór - zał. A1 do siwz), c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) - wg załącznika D. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00 zł słownie złotych: jeden tysiąc 00/100. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. ,,przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego". W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot , na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z wykonawców - z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 1,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.