Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
11280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225/110 PE wraz z przyłączami gazowymi...

Przedmiot:

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225/110 PE wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63/40 PE wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2
45-071 Opole
powiat: Opole
sebastian.dziwak@psgaz.pl
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/57326
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opole Ul. Domańskiego: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225/110 PE wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63/40 PE wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Opis postępowania:
Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225/110 PE (o łącznej dł. ok. 1596 mb) wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia DN 63/40 PE ( o łącznej dł. ok. 913 mb -52 szt.) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej z godnie z warunkami technicznymi PSGOP.ZMDZ.763.45.2020 Miejscowość Opole, Ul. Domańskiego Gazownia Opole SG/00080000 Na etapie wykonania dokumentacji projektowo budowlano wykonawczej Sieć gazowa niskiego ciśnienia DN 225/110 PE (o dł. ok. 1596 mb) wraz z przyłączami gazowymi DN 63/40 PE ( o dł. ok. 913 m -52 szt.) Gazociąg: ? Odcinki d225 PEHD100RC SDR17, długości około 1576 mb ? Odcinek d110 PEHD100RC SDR17, długości około 20 mb Przyłącza ? Przyłącza d40 PEHD100RC SDR11, długość około 801m, 45 szt. ? Przyłącza d63 PEHD100RC SDR11 długość około 112 m 7 szt. przygotowanie oraz przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz ze wszystkimi zgodami właścicieli działek (w wersji papierowej oraz elektronicznej - 1 egzemplarz) celem jego zweryfikowania, a następnie podpisanie oświadczenia przez osobę reprezentująca jednostkę projektową na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, o Wykonawca zobowiązany jest do pozyskiwania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości - obejmujących działki gruntu na potrzeby realizacji inwestycji zgodnie z załączoną do postępowania instrukcją pozyskiwania tytułów prawnych wraz z załącznikami. o opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), o wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z regulacjami wewnętrznymi , o zakup i aktualizację map do celów projektowych, o zakup i rejestracja dziennika budowy w organie administracji budowlanej, o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, (jeżeli lokalizacja inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu), o uzgodnienia oraz opracowania niezbędne do załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych, o nadzór autorski, o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. o dodatkowe istotne informacje zawierają warunki techniczne, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji. Na etapie wykonania robót budowlano-montażowych Sieć gazowa niskiego ciśnienia DN 225/110 PE (o dł. ok. 1596 mb) wraz z przyłączami gazowymi DN 63/40 PE ( o dł. ok. 913 m -52 szt.) Gazociąg: ? Odcinki d225 PEHD100RC SDR17, długości około 1576 mb ? Odcinek d110 PEHD100RC SDR17, długości około 20 mb Przyłącza ? Przyłącza d40 PEHD100RC SDR11, długość około 801m, 45 szt. ? Przyłącza d63 PEHD100RC SDR11 długość około 112 m 7 szt. o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora (Zamawiającego). Potwierdzony dokument zgłoszenia robót przekaże inspektorowi nadzoru / Inwestorowi, o wykonanie wykopów pod przełączenia sieci gazowej, o wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przełączenia sieci. o wykonanie / aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy - o ile zajdzie taka potrzeba; o wycinka drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji - o ile zajdzie taka potrzeba; o opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - o ile zajdzie taka potrzeba; o odbudowa nawierzchni po robotach, o zajęcie czasowe nieruchomości i opłaty z tym związane - o ile zajdzie taka potrzeba, o w przypadku kiedy zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w pasie drogowym: uzyskania na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa powinien zadbać o to, aby decyzje wskazane w zdaniu poprzedzającym były doręczane pocztą przez organ, który je wydał, bezpośrednio na adres Zamawiającego wskazany w Umowie. Zamawiający wciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna wystawi Wykonawcy fakturę VAT, opiewająca na kwotę stanowiącą równowartość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Do faktury zostanie dołączona kserokopia decyzji. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat administracyjnych koniecznych do uzyskania decyzji, jak np. opłata za złożenie wniosku o jej wydanie. o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - uzyskanie stosownej decyzji na rzecz zamawiającego, o rekultywacja terenów zielonych, w tym wycinka drzew wraz z karczowaniem - o ile zajdzie taka potrzeba, o inwentaryzacja powykonawcza powinna obejmować także ewidencję informacji o długości sieci w rozbiciu na średnice, materiały i rodzaje nawierzchni w formacie .xls o ZUD powykonawczy - o ile zajdzie taka potrzeba, o odtworzenie granic nieruchomości - o ile zajdzie taka potrzeba, o nadzór archeologiczno-konserwatorski - o ile zajdzie taka potrzeba, o nadzory branżowe o zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, o realizacja zadania zgodnie z dokumentacją techniczną i złożoną ofertą o Wymagania w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o." Wydanie 7 z dnia 23.10.2020 r. (Wymagania), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: O nas / System Zarządzania / Pliki do pobrania.
Grupa asortymentowa: Remonty i modernizacje gazociągów niskiego ciśnienia

Dokument nr: 2020/W200/WNP-030082

Składanie ofert:
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2020-11-25 15:00:00 2020-12-08 09:00:00

Uwagi:
Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie

Kontakt:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
Sebastian Dziwak
sebastian.dziwak@psgaz.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.