Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka nieczynnej stacji gazowej wysokiego ciśnienia SRP Szczecinek oraz odwadniacza...

Przedmiot:

Rozbiórka nieczynnej stacji gazowej wysokiego ciśnienia SRP Szczecinek oraz odwadniacza nieczynnego gazociągu

Data zamieszczenia: 2020-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona
powiat: Zielona Góra
22 363 71 00
magdalena.staron@pgnig.pl22
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Rozbiórka nieczynnej stacji gazowej wysokiego ciśnienia SRP Szczecinek oraz odwadniacza nieczynnego gazociągu relacji Ośrodek Grupowy Wierzchowo - SRP Szczecinek.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz prac geodezyjnych i czynności formalnoprawnych w zakresie rozbiórki nieczynnej stacji gazowej wysokiego ciśnienia Szczecinek zlokalizowanej na działce nr 8 i nr 71, w obrębie Szczecinek oraz odwadniacza nieczynnego gazociągu relacji: zlikwidowany Ośrodek Grupowy Wierzchowo, przynależny do Kopalni Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Gorzysław - nieczynna stacja gazowa wysokiego ciśnienia SRP Szczecinek, zlokalizowanego na działce nr 585/3 w obrębie Wierzchowo, gminie Szczecinek, województwie zachodniopomorskim.

Dokument nr: NL/PGNG/20/4897/OZ/EU

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
09.12.2020 12:00
Siedziba Zamawiającego

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego : www.przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
09.12.2020 11:30
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, Ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 202A

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z § 15 projektu umowy.

Miejsce realizacji zamówienia:
- SRP Szczecinek: działka nr 8 i nr 71, obręb Szczecinek, gmina Szczecinek, województwo zachodniopomorskie.
- Odwadniacz: działka nr 585/3, obręb Wierzchowo, gmina Szczecinek, województwo zachodniopomorskie.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
1.2.1. zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem rodzaju robót, wartości, dat oraz miejsca ich wykonania i odbiorców i załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - list referencyjny, zgodnie z rozdz. VII A pkt 7.
1.2.2. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia lub kwalifikacje, wymagane do wykonania zadania, tj o których mowa w rozdz. VII A pkt 9.
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub inny dokument ubezpieczenia z rozdz. VII A pkt 11.
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.
,,UWAGA: W związku z sytuacją związaną z epidemią wywołaną koronawirusem Zamawiający wprowadza zmiany w sposobie kontaktowania się oraz w sposobie składania ofert.
Należy szczegółowo zapoznać się z treścią wprowadzoną czerwoną czcionką w rozdziale I SIWZ ".

Termin związania ofertą
60 dni

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena brutto (cena ryczałtowa brutto), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu

Kontakt:
magdalena.staron@pgnig.pl
22 363 71 00
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Magdalena Staroń

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.