Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów...

Przedmiot:

Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum

Data zamieszczenia: 2020-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ul. Rynek Główny 35
31-011 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48(12)4223264
przetargi@muzeumkrakowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje 2 (dwie) części: Część I: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług niżej określonych w następujących budynkach: 1. Podziemia Rynku, Kraków, Ul. Rynek Główny 1, 2. Pałac Krzysztofory, Kraków: a) Rynek Główny 35 (skrzydło wschodnie), b) Ul. Szczepańska 2 (skrzydło zachodnie), c) Ul. Jagiellońska 4, 3. Dom Zwierzyniecki, Kraków, Królowej Jadwigi 41, 4. Apteka pod Orłem, Kraków, Plac Bohaterów Getta 18, 5. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Kraków, Ul. Lipowa 4, 6. Muzeum Podgórza, Kraków, Ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 7. Thesaurus Cracoviensis, Kraków, Ul. Księcia Józefa 337, 8. Podziemna Nowa Huta, Kraków, os. Szkolne 37, w zakresie: 1. kompleksowej konserwacji klimatyzacji, wentylacji, wymiany filtrów, serwisu oraz przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, kompleksowych przeglądów stanu technicznego czynnej wentylacji mechanicznej Zamawiającego w instalacjach wentylacji i klimatyzacji wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 2. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych agregatów wody lodowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 3. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych kotłowni i instalacji CO Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 4. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych instalacji BMS Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 5. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 6. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych zestawów hydroforowych i pomp kanalizacyjnych Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 7. wykonywanie prac naprawczych i usuwanie awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie w budynku Zamawiającego na czynnej instalacji gazowej wraz z kotłownią; 8. wykonywanie prac naprawczych i usuwanie awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie w budynku Zamawiającego na instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Część II: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług niżej określonych w następujących budynkach: 1. Kamienica Hipolitów, Kraków Pl. Mariacki 3, 2. Dom pod Krzyżem, Kraków Ul. Szpitalna 21, 3. Barbakan, Kraków Ul. Basztowa, 4. Mury Obronne, Kraków Ul. Pijarska, 5. Celestat, Kraków Ul. Lubicz 16, 6. Stara Synagoga, Kraków Ul. Szeroka 24, 7. Ulica Pomorska, Kraków Ul. Pomorska 2, 8. Rydlówka, Kraków, Ul. Włodzimierza Tetmajera 28, 9. Muzeum Nowej Huty (Światowid), Kraków, os. Centrum E1, 10. Podziemna Nowa Huta, os. Szkolne 22, w zakresie: 1. kompleksowej konserwacji , serwisu oraz przeglądów okresowych kotłowni i instalacji CO Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 2. kompleksowej konserwacji , serwisu oraz przeglądów okresowych aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 3. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych zestawów hydroforowych i pomp kanalizacyjnych Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 4. wykonywanie prac naprawczych i usuwanie awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie w budynku Zamawiającego na czynnej instalacji gazowej wraz z kotłownią; 5. wykonywanie prac naprawczych i usuwanie awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie w budynku Zamawiającego na instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Część nr: 1 Nazwa: Część I:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług niżej określonych w następujących budynkach: 1. Podziemia Rynku, Kraków, Ul. Rynek Główny 1, 2. Pałac Krzysztofory, Kraków: b) Rynek Główny 35 (skrzydło wschodnie), a) Ul. Szczepańska 2 (skrzydło zachodnie), c) Ul. Jagiellońska 4, 3. Dom Zwierzyniecki, Kraków, Królowej Jadwigi 41, 4. Apteka pod Orłem, Kraków, Plac Bohaterów Getta 18, 5. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Kraków, Ul. Lipowa 4, 6. Muzeum Podgórza, Kraków, Ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 7. Thesaurus Cracoviensis, Kraków, Ul. Księcia Józefa 337, 8. Podziemna Nowa Huta, Kraków, os. Szkolne 37. w zakresie: 1. kompleksowej konserwacji klimatyzacji, wentylacji, wymiany filtrów, serwisu oraz przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, kompleksowych przeglądów stanu technicznego czynnej wentylacji mechanicznej Zamawiającego w instalacjach wentylacji i klimatyzacji wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 2. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych agregatów wody lodowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 3. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych kotłowni i instalacji CO Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 4. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych instalacji BMS Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 5. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 6. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych zestawów hydroforowych i pomp kanalizacyjnych Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 7. wykonywanie prac naprawczych i usuwanie awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie w budynku Zamawiającego na czynnej instalacji gazowej wraz z kotłownią; 8. wykonywanie prac naprawczych i usuwanie awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie w budynku Zamawiającego na instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50800000-3, 71315410-6, 71321400-8, 42514310-8, 50730000-1, 50720000-8, 50531100-7, 50710000-5, 71356100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie personelu wskazanego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w okresie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 26.02.2021 r. Usługa w zakresie przeglądów konserwacyjnych w Pałacu Krzysztofory Rynek Główny 35 (skrzydło wschodnie) będzie realizowana po oddaniu tej części budynku do użytku tj. nie wcześniej niż od 02. maja 2021 r. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ dla części I.

Część nr: 2 Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług niżej określonych w następujących budynkach: 1. Kamienica Hipolitów, Kraków Pl. Mariacki 3, 2. Dom pod Krzyżem, Kraków Ul. Szpitalna 21, 3. Barbakan, Kraków Ul. Basztowa, 4. Mury Obronne, Kraków Ul. Pijarska, 5. Celestat, Kraków Ul. Lubicz 16, 6. Stara Synagoga, Kraków Ul. Szeroka 24, 7. Ulica Pomorska, Kraków Ul. Pomorska 2, 8. Rydlówka, Kraków, Ul. Włodzimierza Tetmajera 28, 9. Muzeum Nowej Huty (Światowid), Kraków, os. Centrum E1, 10. Podziemna Nowa Huta, os. Szkolne 22. w zakresie: 1. kompleksowej konserwacji , serwisu oraz przeglądów okresowych kotłowni i instalacji CO Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 2. kompleksowej konserwacji , serwisu oraz przeglądów okresowych aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 3. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych zestawów hydroforowych i pomp kanalizacyjnych Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 4. wykonywanie prac naprawczych i usuwanie awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie w budynku Zamawiającego na czynnej instalacji gazowej wraz z kotłownią; 5. wykonywanie prac naprawczych i usuwanie awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie w budynku Zamawiającego na instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50800000-3, 50720000-8, 50531100-7, 50710000-5, 71356100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie personelu wskazanego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w okresie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 26.02.2021 r. Zakres czynności dotyczący serwisu i konserwacji realizowany będzie przez okres 10 miesięcy od dnia 26.04.2021 r. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ dla części II.

CPV: 50000000-5

Dokument nr: 755938-N-2020, ZP-271-29/20

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie.
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=27&mmi=9746

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godz.: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część I: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawcy posiadają: aktualny certyfikat dla przedsiębiorców w zakresie co najmniej: instalacji, konserwacji, serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wydany Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 poz. 2158) oraz wpis do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców. Zgodnie z art. 43. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 poz. 2158) certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski. Certyfikaty i ich zakresy będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie ich wydania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dotyczy I części: c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i które łącznie w swoim zakresie zawierały konserwację lub serwis instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, - dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z których każde w swoim zakresie zawierało konserwację lub serwis agregatu wody lodowej, - dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i które łącznie w swoim zakresie zawierały konserwację lub serwis instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej, - dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i które łącznie w swoim zakresie zawierały wykonanie przeglądów kotłowni gazowych w budynku, sporządzenie protokołu stanu technicznego czynnej instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonawca może wykazać spełnienie powyższego warunku w pełnym zakresie na minimalnie dwóch i maksymalnie ośmiu zamówieniach (tj. umowach). UWAGA: W przypadku zamówieni-a/-ń nadal wykonywan-ego/-ych a jeszcze nie zakończon-ego/-ych, Zamawiający przyjmie, iż warunek został spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie zamówieni-a/-ń w pełnym zakresie przez okres 6 miesięcy do dnia składania ofert. oraz: dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem, składającym się z co najmniej pięciu osób, które łącznie spełniają poniższe wymagania. Każda z osób wchodzących w skład zespołu winna posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności, które będzie realizować. Zespół winien składać się z: - co najmniej dwóch osób, z których każda posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii ,,E" uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii ,,D" uprawniające do dozoru urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy III kategorii ,,E" uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy III kategorii ,,D" uprawniające do dozoru urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jednej osoby, która posiada aktualny certyfikat dla personelu w kategorii I, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 poz. 2158), wydany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wpis do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla personelu. Zgodnie z art. 43. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 poz. 2158) certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski. Certyfikaty (kategorie i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie ich wydania. - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia dozorowe grupy II określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, kotłowni i wentylacji mechanicznej (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia eksploatacyjne grupy II określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, kotłowni i wentylacji mechanicznej (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.). Jeżeli wykonawca w ramach zespołu wskaże więcej osób niż minimum pięć, każda następna osoba winna posiadać uprawnienia do wykonywania czynności, które będzie realizować, odpowiednio z powyższymi wymaganiami. Dotyczy II części: zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z które łącznie w swoim zakresie zawierały wykonanie konserwacji lub serwisu instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej, - dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z których każde w swoim zakresie zawierało wykonanie przeglądów kotłowni gazowych w budynku. Wykonawca może wykazać spełnienie powyższego warunku w pełnym zakresie na minimalnie dwóch i maksymalnie czterech zamówieniach (tj. umowach). UWAGA: W przypadku zamówieni-a/-ń nadal wykonywan-ego/-ych a jeszcze nie zakończon-ego/-ych, Zamawiający przyjmie, iż warunek został spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie zamówieni-a/-ń w pełnym zakresie przez okres 6 miesięcy do dnia składania ofert dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem, składającym się z co najmniej czterech osób, które łącznie spełniają poniższe wymagania. Każda z osób wchodzących w skład zespołu winna posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności, które będzie realizować. Zespół winien składać się z: - co najmniej dwóch osób, z których każda posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii ,,E" uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii ,,D" uprawniające do dozoru urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy III kategorii ,,E" uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy III kategorii ,,D" uprawniające do dozoru urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jednej osoby, których posiada uprawnienia dozorowe grupy II określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, kotłowni i wentylacji mechanicznej (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.), - co najmniej jednej osoby, która posiada uprawnienia eksploatacyjne grupy II określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, kotłowni i wentylacji mechanicznej (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.). UWAGA (dotyczy każdej z części): Zamawiający nie dopuszcza do posługiwania się tymi samymi osobami w celu wykazania spełniania warunku udziału w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną cześć. Jeżeli wykonawca wskaże więcej osób niż jest to wymagane, każda następna winna posiadać uprawnienia do wykonywania czynności, które będzie realizować. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień, przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby: - uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub: - uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub: - uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dotyczy części I i II: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy i są one aktualne lub zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) (dotyczy części I) Aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 poz. 2158) oraz wpis do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców), 2) (dotyczy części I i II): wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, 3) (dotyczy części I i II): wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz, 4) (dotyczy części I i II): oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.