Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED

Przedmiot:

Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED

Data zamieszczenia: 2020-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41-403 Chełm Śląski
powiat: bieruńsko-lędziński
Tel.: +48 322257503, Faks: +48 322257540
sekretariat@chelmsl.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chełm Śląski
Wadium: 25 000,00 PLN.
Nr telefonu: Tel.: +48 322257503,
Termin składania ofert: 2021-02-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie gminy Chełm Śląski

II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energooszczędnego oświetlenia ulicznego typy LED. Planowana do realizacji inwestycja przewiduje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chełm Śląski, w celu podwyższenia efektywności energetycznej, przy zachowaniu zgodności z dotyczącą oświetlenia ulicznego Polską Normą PN-EN13201 poprzez modernizację 776 opraw (koszty kwalifikowalne) oraz dowieszenie 429 opraw oświetleniowych (koszty niekwalifikowalne). Ponadto celem jest uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wykreowanie lepszego wizerunku gminy.

Projektowane oświetlenie oparte jest o oprawy wykorzystujące technologię LED gwarantujące na obecny czas wysoką energooszczędność z jednoczesną poprawą jakości oświetlenia, zmniejszeniem kosztów konserwacji i eksploatacji. Zalecane parametry oświetleniowe są zgodne z normą PN EN 13-201:2016 lub równoważną.

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) - 378 MWh. Szacowany roczny spad...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Chełm Śląski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energooszczędnego oświetlenia ulicznego typy LED. Planowana do realizacji inwestycja przewiduje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chełm Śląski, w celu podwyższenia efektywności energetycznej, przy zachowaniu zgodności z dotyczącą oświetlenia ulicznego Polską Normą PN-EN13201 poprzez modernizację 776 opraw (koszty kwalifikowalne) oraz dowieszenie 429 opraw oświetleniowych (koszty niekwalifikowalne). Ponadto celem jest uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wykreowanie lepszego wizerunku gminy.

Projektowane oświetlenie oparte jest o oprawy wykorzystujące technologię LED gwarantujące na obecny czas wysoką energooszczędność z jednoczesną poprawą jakości oświetlenia, zmniejszeniem kosztów konserwacji i eksploatacji. Zalecane parametry oświetleniowe są zgodne z normą PN EN 13-201:2016 lub równoważną.

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) - 378 MWh. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2) (t/rok) - 295 MgCO2 / rok.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.04.05.01-24-01H3/20

II.2.14)Informacje dodatkowe

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2020

CPV: 31520000, 45311000, 45316110, 71355200

Dokument nr: 628868-2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Gminy Chełm Śląski przy Ul. Konarskiego 2, sala 008

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.chelmsl.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Chełm Śląski

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
Chełm Śląski
Kod NUTS: PL22C Tyski
41-403
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Parzniewski
E-mail: sekretariat@chelmsl.pl
Tel.: +48 322257503
Faks: +48 322257540

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.