Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3454z ostatnich 7 dni
13144z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, porządkowaniem i pielęgnacją...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, porządkowaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej

Data zamieszczenia: 2020-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brzeg, Burmistrz Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
Tel.: +48 774045611, Faks: +48 774169952
bzp@brzeg.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 774045611,
Termin składania ofert: 2021-01-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, porządkowaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2021 roku (2 części)

Numer referencyjny: OR.IV.271.1.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Część nr 1: ,,Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, porządkowaniem

I pielęgnacją terenu Parku Staromiejskiego w Brzegu w 2021 roku".

2) Część nr 2: "Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, porządkowaniem

I pielęgnacją terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2021 roku".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 021 157.28 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, porządkowaniem i pielęgnacją terenu Parku Staromiejskiego w Brzegu w 2021 roku

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77312100 Usługi odchwaszczania
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brzeg

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Część nr 1: ,,Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, porządkowaniem

I pielęgnacją terenu Parku Staromiejskiego w Brzegu w 2021 roku".

W ramach przedmiotu zamówienia na terenie Parku Staromiejskiego wykonywane będą następujące prace:

1) pielęgnowanie zieleni miejskiej drzew, krzewów, roślin okrywowych, trawników, łąk kwietnych

2) konserwacja i utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni: ławek, koszy, tablic regulaminowych, ogrodzeń, balustrad, nawierzchni,

3) prace porządkowe obejmujące sprzątanie, grabienie liści, utrzymanie alejek, schodów terenowych i pochylni w okresie zimowym,

4) wywóz nieczystości z koszy parkowych.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania prac zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Zamawiający zastrzega że na terenach: Parku Centralnego, Parku Chrobrego, Parku nad Odrą, Parku Wolności, Parku Staromiejskiego dopuszczalna waga pojazdów poruszających się po alejkach mineralno-bitumicznych i ulepszonych mineralnych nie może przekroczyć 3,5 t.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 92 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami zamówienia:

a) Cena - 60 %

b) Termin płatności faktury - 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, porządkowaniem i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2021 roku

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77312100 Usługi odchwaszczania
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brzeg

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II: ,,Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją, porządkowaniem i pielę-gnacją terenów zieleni miejskiej w Brzegu w 2021 roku".

W ramach przedmiotu zamówienia wykonywane będą następujące prace:

1) Pielęgnacji zieleni miejskiej, w tym:

a) drzew,

b) krzewów i żywopłotów,

c) kwietników i roślin okrywowych,

d) trawników i łąk kwietnych.

2) Konserwacji i utrzymania elementów wyposażenia terenów zieleni, w tym:

a) urządzeń zabawowych dla dzieci,

b) urządzeń siłowni zewnętrznych oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych

c) ławek, koszy, pojemników na kwiaty, tablic regulaminowych,

d) ogrodzeń i balustrad,

e) nawierzchni.

3) Porządkowania terenów zieleni, w tym:

a) sprzątanie,

b) grabienie liści,

c) utrzymanie alejek w okresie zimowym.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania prac zawierają załączniki nr 5, 6 do wzoru umowy.

Zamawiający zastrzega że na terenach: Parku Centralnego, Parku Chrobrego, Parku nad Odrą, Parku Wol-ności, Parku Staromiejskiego dopuszczalna waga pojazdów poruszających się po alejkach mineralno-bitumicznych i ulepszonych mineralnych nie może przekroczyć 3,5 t.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 945 516.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami zamówienia:

a) Cena - 60 %

b) Termin płatności faktury - 40 %

CPV: 77310000, 77312100, 77313000, 77314100, 77342000

Dokument nr: 630921-2020, OR.IV.271.1.12.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta w Brzegu, Ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, I piętro, pokój nr 109A.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: Część nr 1: 2.500 zł; Część nr 2: 25.000 zł

Szczegółowe informacje zawiera treść pkt IX SIWZ

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.brzeg.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/01/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brzeg

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brzeg

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium: Część nr 1: 2.500 zł; Część nr 2: 25.000 zł

Kontakt:
Gmina Brzeg, Burmistrz Brzegu
ul. Robotnicza 12
Brzeg
Kod NUTS: PL524 Opolski
49-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Pęcherska
E-mail: bzp@brzeg.pl
Tel.: +48 774045611
Faks: +48 774169952

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.