Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa oświetleniowa

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługa oświetleniowa

Data zamieszczenia: 2020-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
ul. ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
powiat: zawierciański
tel. 343 557 050, faks 343 557 165
Województwo: śląskie
Miasto: Szczekociny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 343 557 050, fa
Termin składania ofert: 2021-01-28 16:45:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa oświetleniowa (konserwacja, eksploatacja oświetlenia ulicznego, przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczekociny oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie
Przedmiotem zamówienia jest usługa oświetleniowa (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego) w obszarze administrowanym przez Gminę Szczekociny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres czynności, będących przedmiotem umowy na terenie Gminy Szczekociny w szczególności obejmuje: a. oględziny infrastruktury oświetleniowej b. Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej c. Wymiana niesprawnych źródeł światła d. Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany e. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii f. Utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych g. Utrzymywanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych sodowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.) h. Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w slupach i wysięgnikach i. Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy j. Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających k. Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania l. Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczających m. Prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa powyżej n. Utrzymywanie opraw sodowych w należytej czystości o. Wycinka gałęzi zacieniających oprawę oświetleniową p. Programowanie urządzeń sterujących oświetleniem według indywidualnych ustaleń ze Zleceniodawcą nie częściej niż 2 razy w roku q. Zawiadamianie o niesprawności punktu świetlnego faksem, telefonicznie, drogą elektroniczną

Dokument nr: 550556250-N-2020, RR.271.1.15.2020

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny: obowiązkiem gminy jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Na terenie Gminy Szczekociny istnieje 1201 szt. punktów świetlnych, z czego 96,83 % tj. 1163 szt. stanowi własność TAURON Nowe Technologie S.A., a pozostałych 38 szt. jest własnością Gminy Szczekociny. Przeważająca liczba punktów świetlnych jak i urządzeń sterowniczych stanowi majątek TAURON Nowe Technologie S.A. i nie jest instalacją wyodrębnioną w zakresie dostępności do układów sterowania. Większość szaf sterowniczych usytuowanych jest w rozdzielniach stacji transformatorowych. Sytuacja ta powoduje konieczność dokonywania przez służby TAURON Nowe Technologie S.A. stosownych dopuszczenia do pracy, polegających na wyłączeniu napięcia, przygotowanie miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci, celem jej bezpiecznego wykonania. Zgodnie z treścią prawa własności, określoną w art. 140 kodeksu cywilnego, gmina nie będąca właścicielem infrastruktury oświetleniowej, nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować przetargów w trybach konkurencyjnych m.in. na konserwację infrastruktury. Właściciel TAURON Nowe Technologie S.A. nie wyraził zgody na podejmowanie przez Gminę Szczekociny działań zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w przetargu, konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który będzie prowadził prace związane z utrzymaniem (konserwacją) punktów świetlnych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Dodatkowo zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14.07.2006 r. (sygn. akt RKT-411-25/06/MF), odmowa wyrażenia zgody udzielona przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (poprzednik TAURON Nowe Technologie S.A.) na wybór innych podmiotów na wykonanie przedmiotowej usługi nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję w myśl ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasada wolnej konkurencji jest dobrem, które podlega ochronie. W stanie faktycznym w imię ochrony konkurencji, nie można naruszać prawa własności i zmusić TAURON Nowe Technologie S.A. do udostępnienia urządzeń oświetlenia drogowego innym przedsiębiorcom działającym na rynku. Brak konkurencji nie jest zatem wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia, lecz wynika z obowiązujących przepisów prawa. Wskazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i lit. b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów tj. prawem własności - Prawa zamówień publicznych dla udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.