Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych

Przedmiot:

Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych

Data zamieszczenia: 2021-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13 a
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 222774200, Faks: +48 222774201
zamowienia@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 222774200,
Termin składania ofert: 2021-02-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszaw" - Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.

Numer referencyjny: 91/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie obcych gatunków inwazyjnych flory (klon jesionolistny, gatunki inwazyjne z rodzaju Reynoutria) z nadzorem botanicznym w ramach projektu pn. ,,Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie obcych gatunków inwazyjnych flory (klon jesionolistny, gatunki inwazyjne z rodzaju Reynoutria) z nadzorem botanicznym w ramach projektu pn. ,,Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań:

a. Zadanie I - Usuwanie obcych, inwazyjnych gatunków z rodzaju rdestowiec z terenu międzywala Wisły (obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły) w granicach dzielnic Praga Północ, Praga Południe, Mokotów w Warszawie oraz z fragmentu Kanału Piaseczyńskiego położonego pomiędzy parkiem Łazienki Królewskie, a Ul. Czerniakowską w dzielnicy Śródmieście;

b. Zadanie II - Usuwanie selektywne podrostu obcego, inwazyjnego gatunku klona jesionolistnego z terenu międzywala Wisły (obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły) w granicach dzielnic Praga Północ, Praga Południe i Mokotów w Warszawie;

c. Zadanie III - Jednorazowe przeprowadzenie zabiegu obrączkowania do 1000 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny na terenie międzywala Wisły (obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły) w granicach dzielnic Praga Północ, Praga Południe i Mokotów w Warszawie;

d. Zadanie IV - IV. Jednorazowe usunięcie drzew oraz ich podrostu z wykarczowaniem i usunięciem biomasy z terenu o powierzchni ok. 3 ha w międzywalu Wisły w dzielnicy Wilanów (obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły) w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0033/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 77310000

Dokument nr: 001259-2021, 91/PN/2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, Ul. Krucza 5/11D, Warszawa 00-548, POLSKA, pok. 16

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
ul. Hoża 13 a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-528
Polska
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Tel.: +48 222774200
Faks: +48 222774201

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.