Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj
ul. Zamojska 96
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
Tel.: +48 846860028, Faks: +48 846864259
piotr.piekarczyk@lublin.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bilgoraj/proceedings
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: 2 310,00zł
Nr telefonu: Tel.: +48 846860028,
Termin składania ofert: 2021-02-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj w roku 2021

Numer referencyjny: ZG.270.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przed. zamówienia są usługi z zakresu gosp. leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące

Prace z zakresu hodowli lasu na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu przygotowania gleby zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ, na który składają się:-załącznik nr3.1.-rozmiar prac według grup czynności;-i; zał.nr3.2kat. norm czasu wprow. Zarz. 99 DGLP z 21.11.2003r

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Biłgoraj Obręb Biłgoraj

II.2.4)Opis zamówienia:

Przygotowanie gleby obręb Biłgoraj zgodnie z załącznikiem nr 3.1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części zamówienia) / Waga: 40 %
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zam przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okr. 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. Zamówienia te będą polegały na powtórz. usług zgodnych z usługami stanowiącymi, przed. nin. zamówienia oraz usługami. podob. do nich w aspekcie technolo. ich wykonawstwa.Zakresem rzecz. usług stanowiących przedmiot tych zamówień będą prace z z zakresu hodowli

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 310,00zł

CPV: 77200000, 77211000, 77230000, 77231000

Dokument nr: 001221-2021, ZG.270.2.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2021r. o godz. 10:30 w Nadleśnictwie Biłgoraj,23-400 Biłgoraj, Ul. Zamojska 96, pokój nr 10 (świetlica).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bilgoraj

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bilgoraj/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Biłgoraj Obręb Biłgoraj

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj
Krajowy numer identyfikacyjny: 9180004196
ul. Zamojska 96
Biłgoraj
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
23-400
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Piekarczyk
E-mail: piotr.piekarczyk@lublin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 846860028
Faks: +48 846864259

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.