Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
13675z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wieluń
ul. Żeromskiego 5
98-300 Wieluń
powiat: wieluński
wielun@lodz.lasy.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieluń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-02-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wieluń - czwarte postępowanie nr SA.270.1.2021

II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pozyskanie drewna 32 270 m3, zrywka drewna 32 270 m3; grodzenie upraw leśnych: prace godzinowe ręczne 4 991, prace godzinowe mechaniczne 61, prace z zagospodarowania lasu i pozyskania drewna: prace godzinowe ręczne 22 024, prace godzinowe mechaniczne 260, usuwanie drzew trudnych: prace godzinowe mechaniczne 60, przygotowanie gleby: prace godzinowe mechaniczne 587, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych 431, prace na Szkółce Leśnej Mierzyce: prace godzinowe ręczne 7 304, prace godzinowe mechaniczne 206, zbiór szyszek: prace godzinowe mechaniczne 937.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 800 230.05 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Leśnictwo Budziaki, Ożarów, Marki, Szkółka Mierzyce

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77231800 Usługi zarządzania pielęgnacją lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwo Budziaki, Ożarów, Marki, Szkółka Mierzyce - powiat wieluński, województwo łódzkie, powiat oleski, województwo opolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Pozyskanie drewna 32 270 m3, zrywka drewna 32 270 m3, grodzenie upraw leśnych: prace godzinowe ręczne 4 991, prace godzinowe mechaniczne 61, prace z zagospodarowania lasu i pozyskania drewna: prace godzinowe ręczne 22 024, prace godzinowe mechaniczne 260, usuwanie drzew trudnych: prace godzinowe mechaniczne 60, przygotowanie gleby: prace godzinowe mechaniczne 587, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych 431, prace na Szkółce Leśnej Mierzyce: prace godzinowe ręczne 7 304, prace godzinowe mechaniczne 206, zbiór szyszek: prace godzinowe mechaniczne 937.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 800 230.05 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w Opisie przedmiotu zamówienia (,,opcja"). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200

Dokument nr: 036534-2021, SA.270.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert będzie transmitowane on-line.

Adres strony internetowej transmisji: (https://meet.jit.si/NadlesnictwoWielun)

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://wielun.lodz.lasy.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leśnictwo Budziaki, Ożarów, Marki, Szkółka Mierzyce - powiat wieluński, województwo łódzkie, powiat oleski, województwo opolskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/05/2021

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wieluń
ul. Żeromskiego 5
Wieluń
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
98-300
Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Wrońska
E-mail: wielun@lodz.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.