Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3747z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA Z POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Przedmiot:

MODERNIZACJA Z POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Data zamieszczenia: 2021-02-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Giżycko
Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
https://platformazakupowa.pl/transakcja/427542
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-03-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RRG.272.1.2021.AW.PZ1 MODERNIZACJA Z POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW KOMPLEKSU SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI BYSTRY W GMINIE GIŻYCKO
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Nadzór inwestorski Nadzór inwestorski nad zadaniem: Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko. Docieplenie ścian i stropodachu sali gimnastycznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu dawnego gimnazjum w Bystrym 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 427542

Składanie ofert:
Składanie: 01-03-2021 14:00:00
Otwarcie : 01-03-2021 14:05:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/427542

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
z ramienia Zamawiającego nad inwestycją:
Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko. Docieplenie ścian i stropodachu sali gimnastycznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu dawnego gimnazjum w Bystrym.
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie bezpośredni nadzór nad prowadzonymi robotami w w/w zadaniu, których szczegółowy zakres określa: Audyt energetyczny oraz przedmiary robót.
Dokumentacja techniczna stanowi załącznik do materiałów przetargowych na wykonanie robót na stronie BIP Urzędu Gminy Giżycko pod linkiem:
https://bip.ugg.pl/wiadomosci/8128/wiadomosc/551673/modernizacja_z_poprawa_efektywnosci_energetycznej_budynkow_kompl
Do obowiązków inspektora nadzoru w ramach jego zadania należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:
a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgłoszeniami robót, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej oraz kosztorysem ofertowym wykonanych robót budowlanych;
b) Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
c) Koordynacja robót poszczególnych branż - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej.
d) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;
e) Przedkładanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej
z wykonanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
f) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
g) Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
h) Przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;
i) Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego
i wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;
j) Na wezwanie Zamawiającego składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą;
k) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;
l) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych
na ww. zasadach;
m) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót;
n) Innych czynności, które są konieczne do wykonywania robót budowlanych,
dla przedmiotowej inwestycji.
o) Nadzorowanie i rozliczenie inwestycji w zakresie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na niniejsze zadanie pod względem zgodności
z Ustawą zamówień publicznych oraz prawidłowe rozliczenie Wykonawcy i jego wszystkich Podwykonawców.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uczestniczy we wszelkich sporach ( w tym również przed sadem powszechnym ) z Wykonawcą reprezentując Zamawiającego.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia odbioru przez Zamawiającego w/w zadania ( orientacyjnie do 15.07.2021 r.).
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Do dnia odbioru przez Zamawiającego w/w zadania (orientacyjnie do 15.07.2021 r.). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Uprawnienia budowlane - W specjalności sanitarnej i elektrycznej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Antoni Wróbel
Gmina Giżycko Oddział: Urząd Gminy Giżycko - RRG
Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.