Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi rowerowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi rowerowej

Data zamieszczenia: 2021-02-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 56 66 93 126.tel. 56 66 93 100, fax. 56 66 93 109,
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 56 66 93 126.te
Termin składania ofert: 2021-03-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu
ul. Ślimak Getyński w Toruniu
. Ogłoszenie zawiera następujące załączniki opisujące zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
b) Tabela opracowań projektowych - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
c) Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
d) Wzór umowy - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg, Ul. Gmdziądzka 159 dnia
9 marca 2021 r. o godz. 12:05.

Składanie ofert:
Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego lub stronie
internetowej Zamawiającego www.mzd.tomn.pl, należy składać do dnia 9 marca 2021 r. do
godz. 12:00 w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu, Ul. Grudziądzka 159 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Ostateczne wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia powinno
nastąpić w terminie do 30 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
5. Wymagania stawiane Wykonawcom:
a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia w
zakresie projektu z uwzględnieniem wszystkich wymaganych branż,
c) wykonanie minimum dwóch kompletnych prac projektowych o wartości min. 10 000,00
zł brutto każda, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia polegającemu na opracowaniu
projektu przebudowy lub budowy drogi.
6. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu:
a) Formularz ,,Oferta" zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,
b) Prawidłowo wypełnioną tabelę opracowań projektowych stanowiącą załącznik numer 2
do niniejszego Ogłoszenia,
c) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
d) informacja o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia,
e) informację o doświadczeniu potwierdzającą spełnianie warunku, o którym mowa w pkt
5 ppkt c) wraz ze stosownymi referencjami.
7. Forma dokumentów:
Dokumenty, tj. formularz ,,Oferta", ,,Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację
przedmiotu zamówienia" oraz ,,Informację o doświadczeniu" podpisane przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w oryginale.
Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym
wzorem: liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 % , przy czym 1% odpowiada
1 pkt gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cbad - cena oferty badanej.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Paweł Wiśniewski - tel. 56 66 93 126.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.