Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
360z dziś
4004z ostatnich 7 dni
15652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeglądy kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodów

Przedmiot:

Przeglądy kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodów

Data zamieszczenia: 2021-02-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
tel. 523565750
inowroclaw@wody.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 523565750
Termin składania ofert: 2021-03-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przeglądy kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodów"
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego

Dokument nr: BD.ZOO.1.2811.3.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2021 do godz.
10:30. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez otwarcie za
pomocą Platformy.

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia05.03.2021 do godz.
10:00 za pośrednictwem Platformy.
Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na
Platformie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
15.12.2021 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji,
zezwolenia) .posiadanie uprawnień zgodnie z art. 62 ust. 6 Prawa
budowlanego.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
8. Opis sposobu obliczenia ceny: W cenie należy uwzględnić wszelkie
koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia wynikające
z zakresu zamówienia i warunków realizacji, określone w zapytaniu
ofertowym oraz Wzorze umowy.
9. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Ofertę należy sporządzić
w języku polskim na Formularzu Ofertowym - załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami
Wykonawca powinien przesłać za pośrednictwem Platformy
zakupowej dostępnej na stronie https://przetargi.wody.gov.pl/
(dalej Platforma). Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne
i nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
2) Celem złożenia oferty wraz z załącznikami Wykonawca korzysta
z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia
wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza
wymagane pliki.
3) Szczegółowy opis złożenia oferty zawiera Instrukcja dla
Wykonawcy, dostępna na Platformie.
4) Wraz z ofertą Wykonawca powinien przesłać skan
uprawnień, o których mowa w pkt. 6.
5) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli zasady
reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga
się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących
wspólnie oraz ewentualne pełnomocnictwo dla osoby
reprezentującej Wykonawcę należy załączyć jako skan do oferty.
7) Wszystkie miejsca, na których Wykonawca naniósł zmiany,
powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Marzanna Cirkowska, zz-
inowroclaw@wody.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.