Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wybiegu dla psów

Przedmiot:

Wykonanie wybiegu dla psów

Data zamieszczenia: 2021-02-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
ul. Za Basenem 2
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
Tel : +48 56 46 256 54 Fax : +48 56 46 256 54
przetargi@moriw.grudziadz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 56 46 256
Termin składania ofert: 2021-03-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie wybiegu dla psów ,,Psia Dolina" na Osadzie Grud
Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania wybiegu dla psów ,,Psia Dolina" na Osadzie Grud w Grudziądzu - szczegółowe informacje w Załączniku nr 1 - Opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej.

Dokument nr: MORiW:23.230.2300.3.2021

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.03.3021 r. o godz. 11:30.

Składanie ofert:
Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, Ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz, bądź drogą elektroniczną na adres: przetargi@moriw.grudziadz.pl
6. Oferty należy składać do dnia 05.03.2021 r. do godz. 10:30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : 10 tygodni od daty podpisania umowy

Wymagania:
Kryteria oceny ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Kryterium oceny ofert - cena 95%
Kryterium oceny ofert - gwarancja 5%
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według niżej podanego wzoru - waga kryterium wynosi 95%
Kof - ocena oferty (liczona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT
w PLN)
Cof - cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT w PLN)
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium gwarancji - według niżej podanego klucza waga kryterium wynosi 5%
- gwarancja udzielona na 48 miesięcy - 5 pkt
- gwarancja udzielona na 36 miesięcy - 3 pkt
- gwarancja udzielona na 24 miesiące - 1 pkt
Istotne warunki zamówienia (np. termin realizacji zamówienia, wymagania jakościowe, okres gwarancji, warunki serwisu)
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę firmy i adres oraz osobę/y upoważnioną/e do jej reprezentowania, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - imię i nazwisko Wykonawcy i jego adres.
2. Cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia i proponowany okres gwarancji.
3. Inne istotne warunki zamówienia.
4. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym
5. Wypełniony załącznik nr 2 zawierający co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu psich wybiegów wraz z referencjami, że roboty te były wykonane należycie
8. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Zamawiający ma prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia do treści oferty, na które to Wykonawca powinien odpowiedzieć w terminie 3 dni.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.