Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
310z dziś
3954z ostatnich 7 dni
15603z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wybudowanie tacy wychwytowej, najezdnej na kontener na odpady zaolejone o pojemności 31 m3...

Przedmiot:

Wybudowanie tacy wychwytowej, najezdnej na kontener na odpady zaolejone o pojemności 31 m3 wraz przebudową kanalizacji deszczowej, technologicznej oraz modernizacją drogi

Data zamieszczenia: 2021-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Bunge w Kruszwicy
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
775415741
anna.ploskonka@bunge.com
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,229138,eba5ea47af9bdf8361dcf1aa0af5e1fa.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: ---
Nr telefonu: 775415741
Termin składania ofert: 2021-03-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybudowanie tacy wychwytowej, najezdnej na kontener na odpady zaolejone o pojemności 31 m3 wraz przebudową kanalizacji deszczowej, technologicznej oraz modernizacją drogi w rejonie tacy. Projekt Inwestycyjny, Zakład w Brzegu
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Zamawiający - Grupa Bunge w Polsce zaprasza do złożenia oferty handlowej na:
Wybudowanie tacy wychwytowej, najezdnej na kontener na odpady zaolejone o pojemności 31 m3 wraz przebudową kanalizacji deszczowej, technologicznej oraz modernizacją drogi w rejonie tacy.
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmioty zamówienia zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach.
1.2. Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Produkty/usługi na zamienniki lub produkty równoważne nie będą rozpatrywane. Na oferowane produkty/usługi dostawca udzieli gwarancji.
Opis:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest Wybudowanie tacy wychwytowej, najezdnej na kontener na odpady zaolejone o pojemności 31 m3 wraz przebudową kanalizacji deszczowej, technologicznej oraz modernizacją drogi w rejonie tacy.
WYMAGANA WIZJA LOKALNA!
Osobą odpowiedzialną za aspekty techniczne jest : Anna Płoskonka, Local PMO, Beata Cieśla- Lider Projektu
Specyfikacja:
W zakres zadania wchodzi:
1. Budowa tacy najezdnej pod kontener na odpady zaolejone, kontener 31m3.
2. Relokacja magazynowanych w obszarze tacy zbiorników w inne wskazane przez Inwestora miejsce- na terenie zakładu.
3. Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie tacy - wykonanie dodatkowej studzienki oddalonej od tacy, włączenie studzienki w istniejącą kanalizacją deszczową- oddalona o ok 30m, zlikwidowanie studzienki aktualnie znajdującej się w rejonie budowy tacy.
4. Modernizacja kanalizacji przemysłowej - wykonanie dodatkowej studzienki kanalizacji przemysłowej, włączenie studzienki w istniejącą kanalizację przemysłową- oddalona o ok 24m.
5. Modernizacja drogi- zabruku w rejonie tacy- zgodnie z mapką oraz wizją lokalną ( utwardzenie, zagęszczenie oraz odtworzenie zabruku na obszarze ok 100 m2 ). W ofercie proszę o podanie propozycji składu dla zagęszczenia itd.
Miejsce dostawy i montażu - 49-300 Brzeg Ul. Ziemi Tarnowskiej ZT Kruszwica S.A.
2. Termin dostawy
30.06.2021
3. Warunki dostawy.
Miejsce dostawy: Ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49-300 Brzeg
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie.
Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu.
5. Okres związania Ofertą
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zastrzeżenia
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
6.2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
7. Pozostałe postanowienia
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub ofert wariantowych chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia zostało wyraźnie w skazane stosowne dopuszczenie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym).
7.3. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, wzoru umowy, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentów:
- ,,Zasady bezpieczeństwa w Bunge",
- ,,Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla dostawców usług i materiałów współpracujących z ZT Kruszwica S.A. i Bunge Polska Sp. z o.o.",
- ,,Zasady postępowania dla osób trzecich wchodzących na teren lokalizacji",
- ,,Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce" (OWD) stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
7.4. Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
7.5. Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną.
7.6. Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej ZT ,,Kruszwica" S.A. https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade
Kontakt w sprawach komercyjnych: Anna Płoskonka, anna.ploskonka@bunge.com,
mobile: 661 441 558
Kontakt w sprawach technicznych: Anna Płoskonka, anna.ploskonka@bunge.com,
mobile: 661 441 558
Preferowana droga kontaktu: mailowa.
WYMAGANA WIZJA LOKALNA!
Pozdrawiam
Anna Płoskonka
Local PMO - Lider Projektu
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wybudowanie tacy wychwytowej, najezdnej na kontener na odpady zaolejone o pojemności 31 m3 wraz przebudową kanalizacji deszczowej, technologicznej oraz modernizacją drogi w rejonie tacy. 1 020 1
:

Dokument nr: Z282/133146

Składanie ofert:
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
01- 03- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
08- 03- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
01- 03- 2021 10: 00 firmy
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,229138,eba5ea47af9bdf8361dcf1aa0af5e1fa.html

Uwagi:
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1086 Bunge Polska Sp. z o.o
1088 Z.T. "Kruszwica" S.A.
1791 ZTK Property Management Sp. Z o.o
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Anna Płoskonka
tel: 775415741
e-mail: anna.ploskonka@bunge.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.