Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z opracowaniem prognozy...

Przedmiot:

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko

Data zamieszczenia: 2021-03-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Limanowski
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
Tel./Faks: 18 33-37-800/18 33-37-880
zamowienia@powiat.limanowski.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./Faks: 18 33-37-
Termin składania ofert: 2021-03-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko
dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w części gminy Limanowa"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w części gminy Limanowa.

Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w części gminy Limanowa wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów dla których wymagane będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane do urządzenia miejscowości to:

Kanina ok 44 ha,

Kłodne ok 265 ha,

Nowe Rybie ok 187 ha,

Pisarzowa ok 450 ha,

Rupniów ok 136 ha.

Zgodnie z wykazem w ewidencji gruntów planowana powierzchnia do objęcia tymi planami wyniesie około 1082 ha. Wielkość powierzchni objętych planami może ulec zmianie w zależności od kosztów urządzenia oraz sytuacji w terenie.

Okres rękojmi i gwarancji wymagany przez Zamawiającego obejmuje okres obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasów i wynosi 10 lat.

Szczegółowy zakres prac zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CPV: 77231000-8

Otwarcie ofert: 6.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-03-09 o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego, Ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, sala nr 204, II piętro, budynek B.

Składanie ofert:
6.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Limanowej, I piętro, budynek B do dnia 2021-03-09 do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3.4. Miejsce realizacji: część gminy Limanowa miejscowości: Kanina, Kłodne, Nowe Rybie, Pisarzowa i Rupniów.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie - data zakończenia: 30.10.2021 r.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w formie zapytania ofertowego w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zw. z § 6 i § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro realizowanych w Starostwie Powiatowym w Limanowej, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały nr 61/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 lutego 2019 r.
5. KRYTERIA OCENY OFERT

5.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

5.2. Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

C - Cena

W kryterium ,,Cena" można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.

Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena za sporządzenie opracowania dla 1 ha lasu spośród wszystkich ofert,

- Cof - cena podana w ofercie za sporządzenie opracowania dla 1 ha lasu.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.