Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
360z dziś
4004z ostatnich 7 dni
15652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabudowa urządzeń realizujących chłodzenie budynków

Przedmiot:

Zabudowa urządzeń realizujących chłodzenie budynków

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Georgiusa Agricoli 2
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel: +48 32 630 30 91fax: +48 32 277 11 25, tel.: 32 6303091 wew. 5545
oferty@muzeumgornictwa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: +48 32 630 30 9
Termin składania ofert: 2021-03-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zabudowa urządzeń realizujących chłodzenie budynków MGW w Zabrzu zlokalizowanych
przy ulicy Karola Miarki 8".
Zamówienie obejmuje dwa zadania:
1. Zadanie nr 1 - ,,Karola Miarki 8 - ogrzewanie powietrza wlotowego do wyrobiska Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Etap I - zabudowa układu pompowego wraz z układem
filtracji"
2. Zadanie nr 2 - ,,Zabudowa urządzeń chłodzenia pasywnego powietrza wentylacyjnego
nawiewowego pomieszczeń budynku"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Obiektami Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy Ul. Karola Miarki 8 jest basen portowy na
powierzchni, przy którym znajdują się wlot powietrza do wyrobisk z wlotem powietrza do wyrobisk sztolni
wraz z kanałem wodnym w wyrobisku oraz budynek z pomieszczeniami biurowymi i zapleczem
technicznym. Do wentylacji wyrobiska wymagane jest by w okresie ujemnych temperatur ogrzać
powietrze wlotowe do temperatury min. 5°C. Do realizacji tego celu przewidziano zainstalować pompę
ciepła z instalacjami wody i powietrza. Dolnym źródłem ciepła jest woda w kanale wodnym wyrobiska
sztolni której średnia temperatura wynosi ok. 10 0 C.
Ta sama instalacja obiegu wody z kanału wodnego przewidziana będzie jest w lecie do chłodzenia
powietrza wentylacyjnego nawiewanego do budynku. Chłodzenie pasywne zrealizowane będzie przez
zabudowę klimakonwektorów, których instalację planuje się na III piętrze budynku, urządzenia te będą
pracwać niezależnie od istniejących instalacji nawiewowo-wywiewnej i klimatyzacji. Czynnikiem
chłodzącym jest woda z kanału sztolni przetłaczana pompą przez w/w klimakonwentory bez
wykorzystania pracy pompy ciepła.
Przedmiotowe zamówienie dotyczy dostawy i instalacji niezbędnych urządzeń oraz uruchomienia
chłodzenia pasywnego pomieszczeń budynków, z przygotowaniem tej części instalacji obiegu wody
która będzie w przyszłości wykorzystana do zasilania pompy ciepła.
Muzeum Górnictwa Węglowego jest w posiadaniu pełnej dokumentacji wykonawczej
pn.: ,,Kompleksowe wykorzystanie urządzeń - wykorzystujących jako źródło ciepła i chłodu wodę
wypełniającą Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną od strony jej wylotu przy Ul. Karola Miarki 8 na
potrzeby ogrzewania powietrza wlotowego do sztolni oraz schładzania powietrza nawiewowego
w istniejącym układzie klimatyzacji pomieszczeń budynku, w oparciu o którą należy zrealizować opisane
zadania.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w istniejącej dokumentacji w takim zakresie by
w realizacji całego zadania objętego projektem mogła być wykonana w późniejszym terminie. Zakres
wprowadzonych zmian powinien być uzgodniony z zamawiającym. W takiej sytuacji wymagane jest
wykonanie dokumentacji wprowadzonych zmian.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
1. Zadanie nr 1 - ,,Karola Miarki 8 - ogrzewanie powietrza wlotowego do wyrobiska
Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Etap i - zabudowa układu pompowego wraz
z układem filtracji"
2. Zadanie nr 2 - ,, Zabudowa urządzeń chłodzenia pasywnego powietrza wentylacyjnego
nawiewowego pomieszczeń budynku uf. Karafa Miarki 8".
W zakres zadania nr 1 wchodzą następujące elementy:
1) przebudowa istniejącego rurociągu ssawnego do pompy - ewentualne skrócenie jego
w kanale wodnym,
2) dostawa, zabudowa i podłączenie układu filtracji wody wraz z układu automatycznego
czyszczenia,
3) dostawa, zabudowa i podłączenie pompy na konstrukcji wsporczej wraz z układem zmiany
wydajności pompy (falownik) - zespół pompowy dostosowany do obiegu układu z pompą
ciepła tj. układu ogrzewania powietrza oraz układu chłodzenia budynku
(zasilania
klimakonwektorów),
4) zabudowa i połączenie instalacji rurowej wraz z armaturą tj. zaworów, kształtek itp.
5) przygotowanie układu zasilania silnika pompy wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia,
6) przygotowanie dokumentacji powykonawczej ww. układu w zakresie branży instalacyjnej
i elektrycznej oraz dostarczenie jej w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz elektronicznej
W zakres zadania nr 2 wchodzą następujące elementy:
1) dostawa i zabudowa dwóch klimakonwektorów wraz z całym osprzętem i panelem sterującym
(moc i typ wg projektu PW/129/MGW/17-09)
2) wykonanie instalacji rurowej izolowanej z piwnicy budynku (od zabudowanego zespołu
pompowego) na 3 piętro budynku do klimakonwektorów - pomieszczenie kawiarni wraz
z dostawą niezbędnej armatury,
3) wykonanie instalacji zasilania 230VAC do klimakonwektorów z istniejącej tablicy rozdzielczej,
4) wykonanie połączenia komunikacyjnego klimakonwektorów z panelem sterującym,
5) dostawa zabudowa i podłączenie pulpitu sterowniczego do zdalnego zał./wył. pompy obiegowej
wraz z wykonaniem instalacji kablowej,
6) prace budowlano-malarskie - odtworzenie po wykonaniu prac montażowych instalacji rurowej
i zabudowie klimakowektorów,
7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej ww. układu w zakresie branży instalacyjnej
i elektrycznej oraz dostarczenie jej w dwóch egzemplarzach wersji papierowej i elektronicznej

Dokument nr: MGW.TM.271.20.2021.1.JM

Składanie ofert:
VI. Termin skłania ofert do dnia 12.03.2021 r. do godz. 12;00
VIII. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub drogą mailową
na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl do dnia 12.03.2021 r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 15 czerwca 2021 roku

Wymagania:
II. Istotne warunki zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeii Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył analogiczne zadania na kwotę min. 30 000,00 złotych
netto
- dysponowania odpowiednią i udokumentowaną wiedzą techniczną oraz doświadczeniem
niezbędnym do realizacji umowy;
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający uzależnia realizację zamówienia po podpisaniu umowy od otrzymania środków
pieniężnych z dotacji celowej (o czym oferent zostanie poinformowany w stosownym czasie!
III. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 90 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Kontakt:
Sprawę prowadzi:
Janusz Miś JMis@muzeumgornictwa.pl tel.: 32 6303091 wew. 5545

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.