Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
ul. Ptasia 2a
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
tel. 75 64 200 37
mturkiewicz@jeleniagora.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 75 64 200 37
Termin składania ofert: 2021-03-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Modernizacja Ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi".
2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi". Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie przebudowy ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze, na długości ok.1,2km wraz z przyległymi miejscami postojowymi w granicach istniejącego pasa drogowego. Inwestycja obejmuje działki o następujących numerach: 31/19, 56/1, 60/4, 60/6, 64, 67/1, 71/5, 89/2, 111, 113, 114, 115, 116 AM-20 obręb 0060, 5/11, 46, 28 AM-5 obręb 0060, 35, 11/36, 32 AM-18 obręb 0060. Nie wyklucza się potrzeby objęcia inwestycją innych nieruchomości w związku z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. Uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Dokument nr: MZDiM.271.7.2021 L.dz.1332

Otwarcie ofert: 5. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w dniu 09.03.2021 roku, godz. 9:30

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra (pokój nr 1 - sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 09.03.2021 roku do godz. 9:00
10. Forma - sposób przygotowania/złożenia oferty*: Ofertę należy sporządzić w języku polskim 1) na Platformie zakupowej 2) w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej e-mail ............................ 3) w formie papierowej: Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów Ul. Ptasia 2a, pokój nr 1, 58-500 Jelenia Góra
Oferta na zadanie pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Modernizacja Ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi"
Nr postępowania: MZDiM.271.7.2021
Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................................
Nie otwierać przed dniem 09.03.2021 r. godz. 9:30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: - do dnia 30 listopada 2021 roku

Wymagania:
6. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga aby osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami zawodowymi: a) uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej, uprawniające do projektowania obiektów budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia - 1 osoba b) uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do projektowania obiektów budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia - 1 osoba c) uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do projektowania obiektów budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia - 1 osoba 7. Kryterium oceny ofert: Cena - 100%
8. Wzór Formularza oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Monika Turkiewicz, tel. 75 64 200 37, mturkiewicz@jeleniagora.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.