Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
360z dziś
4004z ostatnich 7 dni
15652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi

Data zamieszczenia: 2021-03-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
tel. 748720904
rgorczycki@gmina.nowaruda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 748720904
Termin składania ofert: 2021-03-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:
Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi
1. Bartnica dz 269/2 dł ok 480 mb
2. Bożków 1 dz 830, 827/14, 827/7, 827/19 dł ok 300 mb
3. Bożków 2 dz 472 dł ok 200 mb
1. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 2
dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania
ofertę może złożyć osoba posiadająca uprawnienia do projektowania sieci oświetlenia ulicznego i przynależąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Dokument nr: ITOŚ.271.1.2.2021

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 marca 2021 , o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia oferty :
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 marca 2021, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 4)
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo - oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 czerwca 2021

Wymagania:
3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE
4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: dla każdego zadania osobno (cena - 100 % - )
5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1,
2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3) zaparafowany wzór umowy
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
7. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną dla każdego zadania osobno oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na zadanie pn. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego." bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie dla każdego zadania osobno . Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).*
12. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*
Nowa Ruda, dnia 3 marca 2021

Kontakt:
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :
Radosław Gorczycki tel. 748720904
rgorczycki@gmina.nowaruda.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.